Ansatt bilde
Helene Frigstad
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: 99264002
Seksjon: Marin biologi
Helene er utdannet biogeokjemiker fra Universitetet i Bergen, med en MSc i vannressurser og kystforvaltning (2007) og PhD i kjemisk oseanografi (2012). Hun har arbeidet som forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen, med utveksling til National Oceanography Centre i Southampton, UK. Hennes viktigste forskningsinteresser er å forstå sammenhengen mellom karbon og næringssaltsyklusen i kyst- og havmorådene, og hvordan disse biogeokjemiske kretsløpene blir påvirket av klimaendringer. For å oppnå dette kobler hun statistisk analyse av overvåknings- og toktdata, eksperimenter og modelldata. Fra 2013 til 2017 jobbet hun som seniorrådgiver i klimaavdelingen i Miljødirektoratet, hvor hun jobbet med klimaendringer i en bred kontekst. Denne kombinasjonen av ekspertise fra forskning og forvaltning gjør at hun har kunnskap om hvilke utfordringer klimaendringer utgjør for våre kyst- og havområder, og hvordan forskningen kan bidra til å besvare disse.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Talarmin, Agathe; Lomas, Michael W.; Bozec, Yann; Savoye, Nicolas; Frigstad, Helene; Karl, David M.; Martiny, Adam C (2016) Seasonal and long-term changes in elemental concentrations and ratios of marine particulate organic matter Global Biogeochemical Cycles ISSN 0886-6236. Vol 30 No 11 s 1699 - 1711 doi: 10.1002/2016GB005409
 2. Frigstad, Helene; Henson, Stephanie A.; Hartman, Susan E.; Omar, Abdirahman; Jeansson, Emil; Cole, Harriet S.; Pebody, Corinne A.; Lampitt, Richard S. (2015) Links between surface productivity and deep ocean particle flux at the Porcupine Abyssal Plain sustained observatory Biogeosciences ISSN 1726-4170. Vol 12 No 19 s 5885 - 5897 doi: 10.5194/bg-12-5885-2015
 3. Jeansson, Emil; Bellerby, Richard; Skjelvan, Ingunn; Frigstad, Helene; Ólafsdóttir, Sólveig R.; Ólafsson, Jón Hjaltalín (2015) Fluxes of carbon and nutrients to the Iceland Sea surface layer and inferred primary productivity and stoichiometry Biogeosciences ISSN 1726-4170. Vol 12 No 3 s 875 - 885 doi: 10.5194/bg-12-875-2015
 4. Jeansson, Emil; Bellerby, Richard; Skjelvan, Ingunn; Frigstad, Helene; Olafsson, Jón; Olafsdóttir, Solveig R. (2014) Fluxes of carbon and nutrients to the Iceland Sea surface layer and inferred primary productivity and stoichiometry Biogeosciences Discussions ISSN 1810-6277. Vol 11 s 15399 - 15433 doi: 10.5194/bgd-11-15399-2014
 5. Frigstad, Helene; Andersen, Tom; Bellerby, Richard; Silyakova, Anna; Hessen, Dag Olav (2014) Variation in the seston C:N ratio of the Arctic Ocean and pan-Arctic shelves Journal of Marine Systems ISSN 0924-7963. Vol 129 s 214 - 223 doi: 10.1016/j.jmarsys.2013.06.004
 6. Frigstad, Helene; Andersen, Tom; Hessen, Dag Olav; Jeansson, Emil; Skogen, Morten D.; Naustvoll, Lars Johan; Miles, Martin W.; Johannessen, Truls; Bellerby, Richard (2013) Long-term trends in carbon, nutrients and stoichiometry in Norwegian coastal waters: Evidence of a regime shift Progress in Oceanography ISSN 0079-6611. Vol 111 s 113 - 124 doi: 10.1016/j.pocean.2013.01.006
 7. Hessen, Dag Olav; Frigstad, Helene; Færøvig, Per-Johan; Wojewodzic, Marcin; Leu, Eva (2012) UV radiation and its effects on P-uptake in arctic diatoms Journal of Experimental Marine Biology and Ecology ISSN 0022-0981. Vol 411 s 45 - 51 doi: 10.1016/j.jembe.2011.10.028
 8. Frigstad, Helene; Andersen, Tom; Hessen, Dag Olav; Naustvoll, L..J.; Johnsen, Torbjørn Martin; Bellerby, Richard (2011) Seasonal variation in marine C:N:P stoichiometry: can the composition of seston explain stable Redfield ratios? Biogeosciences ISSN 1726-4170. Vol 8 No 10 s 2917 - 2933 doi: 10.5194/bg-8-2917-2011
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Frigstad, Helene; Dahl, Einar; Moy, Frithjof Emil; Næs, Kristoffer; Knutsen, Jan Atle; Kaste, Øyvind (2017) Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6899-7. No 7164 (78 sider)
 2. Jeansson, Emil; Skjelvan, Ingunn; Frigstad, Helene (2014) Report on stoichiometry of net community production (D3.5) , EU. (19 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Jeansson, Emil; Bellerby, Richard; Frigstad, Helene; Olafsdóttir, Solveig R.; Ólafsson, Jón; Skjelvan, Ingunn (2014) Fluxes of carbon and nutrients to the Iceland Sea surface waters and inferred primary production and stoichiometry EGU General Assembly 2014 27.04.2014
 2. Frigstad, Helene (2012) Carbon to nutrient ratios in marine systems: understanding natural variability Dissertation lecture at the Geophysical Institute 29.06.2012
 3. Frigstad, Helene (2012) How climate change impacts on biogeochemical processes in pelagic ecosystems Trial lecture at the Geophysical Institute 28.06.2012
 4. Frigstad, Helene (2012) Carbon to nutrient ratios in marine systems: understanding natural variability National Oceanography Centre Southampton 20.08.2012
 5. Frigstad, Helene; Andersen, T.; Hessen, Dag Olav; Jeansson, Åke Emil; Skogen, M.; Naustvoll, Lars Johan; Miles, Martin W.; Johannessen, Truls; Bellerby, Richard (2012) Long-term trends in carbon, nutrients and stoichiometry in Norwegian coastal waters: evidence of a regime shift Helgoland Roads 50-year symposium 17.09.2012
 6. Frigstad, Helene; Andersen, T; Hessen, Dag Olav; Jeansson, Åke Emil; Skogen, M.; Naustvoll, Lars Johan; Miles, Martin W.; Johannessen, Truls; Bellerby, Richard (2012) Long-term changes in carbon and nutrient biogeochemistry in Skagerrak. Bjekrnes Getawai Bjerknes Getaway 16.01.2012
 7. Bellerby, Richard; Tjiputra, Jerry; Silyakova, Anna; Frigstad, Helene; Schwinger, Jörg; Omar, Abdirahman; Nondal, Gisle; Lauvset, Siv Kari; Bernard, Christophe Yves; Jeansson, Åke Emil; Skjelvan, Ingunn; Heinze, Christoph (2012) North Atlantic and Arctic Ocean carbon biogeochemical responses and feedbacks to climate change Bjerknes Centre 10-year Anniversary Conference 03.09.2012
 8. Frigstad, Helene (2012) Carbon to nutrient ratios in marine systems: understanding natural variability , University of Bergen. ISBN 978-82-308-2076-6.
 9. Frigstad, Helene (2011) Seasonal variations in seston elemental ratios in two time-series in the Norwegian Coastal Current MERCLIM annual meeting 17.08.2011
 10. Frigstad, Helene (2011) UV radiation and its effect on P-uptake in arctic diatoms MERCLIM annual meeting 17.08.2011
 11. Frigstad, Helene (2011) Seasonal and long-term variations in seston elemental ratios in two time-series in the Norwegian Coastal Current ASLO 2011 Aquatic Sciences 12.02.2011
 12. Frigstad, Helene (2011) Seasonal and long-term variations in seston elemental ratios in two time-series in the Norwegian coastal current Bjerknes Getaway 2011 17.01.2011
 13. Silyakova, Anna; Frigstad, Helene; Thingstad, Tron Frede; Egge, Jorun; Thyrhaug, Runar; Bellerby, Richard (2010) Effect of ocean acidification and increased DOC supply on Arctic pelagic marinemicrobial communities EPOCA, BIOACID, UKOARP programs joint annual meeting 27.09.2010
 14. Frigstad, Helene; Andersen, Tom; Hessen, Dag; Bellerby, Richard (2010) Seston stoiciometry: What is the composition of seston? MERCLIM Annual Meeting 10.02.2010
 15. Frigstad, Helene; Silyakova, Anna; Bellerby, Richard; Egge, Jorunn K; Thyrhaug, Runar; Skjoldal, Evy Foss; Thingstad, Frede; Børsheim, Yngve; Hessen, Dag; Færøvig, Per J. (2010) Laboratory experiments on G.O. Sars Summer 2009 MERCLIM Annual Meeting 10.02.2010
 16. Frigstad, Helene; Silyakova, Anna; Bellerby, Richard; Egge, Jorun Karin; Thyrhaug, Runar; Skjoldal, Evy Foss; Thingstad, Frede; Børsheim, Yngve; Hessen, Dag; Færøvig, Per J. (2010) Ecosystem driver pertubations summer 2009 MEECE Science Meeting, Heraklion 01.02.2010
 17. Slagstad, Dag; Ellingsen, Ingrid; Bellerby, Richard; Wassmann, Paul; Frigstad, Helene; Silyakova, Anna (2010) Variability in the plankton production and exchange of nutrients and biomass through the European Arctic Corridor in the present and future climatic regimes International Polar Year - Oslo Science Conference 11.06.2010
 18. Bellerby, Richard; Olsen, Are; Nondal, Gisle; Slagstad, Dag; Taucher, Jan; Hauck, Judith; Bethke, Ingo; Jeansson, Emil; Årthun, Marius; Omar, Abdirahman; Skjelvan, Ingunn; Assmann, Karen Margarete; Bopp, Laurent; Johannessen, Truls; Hoppema, Mario; Völker, Christoph; Gladrow, Dieter Wolf; Tyrrell, Toby; Findlay, Helen S.; Frigstad, Helene (2010) Ocean acidification response to surface ocean conditioning and transport - processes influencing anthropogenic carbon change in the Arctic and Southern oceans International Polar Year - Oslo Science 11.06.2010
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.