Ansatt bilde
Inga Fløisand
dr.scient. (PhD)
Stilling: Seksjonsleder / EU-rådgiver
Telefon: 98250212
Seksjon: Prosjektstøtte
Inga Fløisand er leder for seksjon for prosjektstøtte og EU-rådgiver i NIVA.
Hun kom fra stilling som forskningsdirektør i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) der hun i blant annet hadde ansvar for koordinering av søknadsutvikling, forskningsprosjekter, vitenskaplig publisering og utdanning med sikte på langsiktig utvikling av instituttets kompetanse.
Hun har over 15 års erfaring som forsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) og har arbeidet med problemstillinger knyttet til luftforurensninger på lokal, regional og global skala. Hun har deltatt i en rekke EU-finansierte forskningsprosjekter i egenskap av forsker, arbeidspakkeleder, prosjektleder og koordinator. Hun har også bred erfaring fra forskningsadministrasjon og har vært programkoordinator for flere nasjonale forskningsprogram.
Fløisand var ansattvalgt representant i NILUs styre i to valgperioder og styremedlem i CRIStin (Current research information system in Norway) i perioden (2010-2013).