Ansatt bilde
Ivar Martin Dahl
cand.real.
Stilling: Forsker
Telefon: 93043154
Seksjon: Akkrediterte analysetjenester
Ivar Dahl har vært ansatt i NIVA siden 2001 som forsker ved seksjon for akkrediterte analysetjenester. Lang erfaring innen metodeutvikling for bestemmelse av grunnstoffer med teknikkene ICP-AES, ICP-MS. AAS og IC. Har også stått for å arrangere sammenliknende laboratorieprøvinger (SLP) for industriavløpsvann og ferskvann. Har også bred erfaring innen kvalitetssikring.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Usseglio, Sandro; Thorshaug, Knut; Karlsson, Arne; Dahl, Ivar M.; Nielsen, Claus Jørgen; Jens, Klaus-Joachim; Tangstad, Elisabeth (2010) In Situ Infrared Emission Spectroscopy for Quantitative Gas-Phase Measurement Under High Temperature Reaction Conditions: An Analytical Method for Methane by Means of an Innovative Small-Volume Flowing Cell Applied Spectroscopy ISSN 0003-7028. Vol 64 No 2 s 141 - 148
 2. Slagtern, Åse; Dahl, Ivar Martin; Jens, Klaus -J; Myrstad, Trond (2010) Cracking of cyclohexane by high Si HZSM-5 Applied Catalysis A : General ISSN 0926-860X. Vol 375 No 2 s 213 - 221 doi: 10.1016/j.apcata.2009.12.032
 3. Arstad, Bjørnar; Blom, Richard; Bakken, Egil; Dahl, Ivar Martin; Jakobsen, Jana Poplsteinova; Røkke, Petter Egil (2009) Sorption-enhanced methane steam reforming in a circulating fluidized bed reactor system Energy Procedia ISSN 1876-6102. Vol 1 No 1 s 715 - 720 doi: 10.1016/j.egypro.2009.01.094
 4. Olafsen, Anja; Slagtern, Åse; Dahl, Ivar Martin; Olsbye, Unni; Schuurman, Yves; Mirodatos, Claude (2005) Mechanistic features for propane reforming by carbon dioxide over a Ni/Mg(Al)O hydrotalcite-derived catalyst Journal of Catalysis ISSN 0021-9517. Vol 229 s 163 - 175
 5. Dahl, Ivar M.; Myhrvold, Elisabeth M.; Olsbye, Unni; Friedemann, Rohr; Rokstad, Odd A.; Swang, Ole (2001) On the Gas-Phase Chlorination of Ethane Industrial & Engineering Chemistry Research ISSN 0888-5885. No 40 s 2226 - 2235
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Dahl, Ivar Martin (2016) Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1553 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6687-0. No 6952 (138 sider)
 2. Dahl, Ivar Martin (2015) Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1552 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6632-0. No 6897 (141 sider)
 3. Dahl, Ivar Martin; Blakseth, Tomas Adler (2015) Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 14-23 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6571-2. No 6836 (189 sider)
 4. Dahl, Ivar Martin (2015) Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1451 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6504-0. No 6769 (139 sider)
 5. Øxnevad, Sigurd; Jaccard, Pierre Franqois; Skogan, Odd Arne Segtnan; Dahl, Ivar Martin; Staalstrøm, Andre; Schaanning, Morten (2014) Environmental monitoring during survey by submarine U-864 outside Fedje in 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6377-0. No 6642 (50 sider)
 6. Dahl, Ivar Martin (2014) Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – IndustriavløpsvannSLP 1450 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6451-7. No 6716 (135 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Standal, Therese; Hjorth-Hansen, Henrik; Dahl, Ivar M.; Brenne, Anne Tove; Waage, Anders; Børset, Magne; Sundan, Anders; Hjertner, ¯yvind (2003) Elevated plasma OPN in multiple myeloma patients Multiple Myeloma 9th International Workshop 27.05.2003
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.