Ansatt bilde
Jarle Håvardstun
cand.scient.
Stilling: Overingeniør
Telefon: 48255399
Seksjon: Marin forurensning
Ansatt ved NIVA siden 1995. Jarle Håvardstun har vært toktleder på flere av NIVAs større marine prosjekter. Organiserer, koordinerer og leder feltarbeid innen marine og ferskvannsrelaterte prosjekter. Er selvstendig prosjektleder for ferskvanns og marine undersøkelser. Har sikkerhetskurs for offshore feltarbeid iht. standarder satt av OLF (oljeindustriens landsforening). Har erfaring med opparbeiding og tilrettelegging av biologisk materiale til kjemiske analyser. Har skrevet ca 30 NIVA rapporter og er medforfatter på ca 110 NIVA rapporter.

Rapporter

 1. Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Tveiten, Lise Ann (2017) Overvåking utenfor Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2016. Undersøkelse av sedimenterende materiale i Hanneviksbukta ved hjelp av sedimentfeller. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6853-9. No 7118 (57 sider)
 2. Næs, Kristoffer; Oug, Eivind; Håvardstun, Jarle (2017) Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS i Kristiansandsfjorden 2016 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6858-4. No 7123 (82 sider)
 3. Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle (2017) Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS. Undersøkelse av blåskjell i 2016 - fase 2. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6881-2. No 7146 (45 sider)
 4. Johnsen, Torbjørn Martin; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle (2017) Nordre Fosen vannområde – marine undersøkelser av miljøtilstand i utvalgte vannforekomster 2014-16 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6901-7. No 7166 (78 sider)
 5. Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Bæk, Kine (2016) Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6822-5. No 7087 (209 sider)
 6. Håvardstun, Jarle (2016) Tiltaksrettet overvåking for Saint Gobain Ceramic Materials AS i Arendal og Lillesand i 2015, i henhold til vannforskriften , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6748-8. No 7013 (50 sider)
 7. Håvardstun, Jarle (2016) Tiltaksrettet overvåking for Hydro Aluminium Karmøy AS i 2015, i henhold til vannforskriften. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6747-1. No 7012 (78 sider)
 8. Håvardstun, Jarle; Oug, Eivind; Borgersen, Gunhild (2016) Tiltaksrettet overvåking av Karmsundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for FMC Biopolymer AS. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6785-3. No 7050 (70 sider)
 9. Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle (2016) Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2014/2015. Undersøkelse av blåskjell og sedimenter , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6712-9. No 6977 (82 sider)
 10. Håvardstun, Jarle; Næs, Kristoffer (2016) Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS i Kristiansandsfjorden 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6741-9. No 7006
 11. Beyer, Jonny; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Beylich, Bjørnar; Green, Norman Whitaker; Varskog, Per (2016) Tiltaksrettet miljøovervåking og supplerende miljøundersøkelser ved AF Miljøbase Vats i 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6735-8. No 7000 (216 sider)
 12. Håvardstun, Jarle; Borgersen, Gunhild (2016) Tiltaksrettet overvåking av Bøvågen, beliggende i vannforekomsten Karmsundet-Kopervik, i henhold til vannforskriften. Overvåking for Miljøservice Vest AS. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6803-4. No 7068 (43 sider)
 13. Håvardstun, Jarle (2016) Sedimentundersøkelse ved Lutelandet i Fjaler Kommune , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6837-9. No 7102 (105 sider)
 14. Håvardstun, Jarle; Vogelsang, Christian (2016) Effekt av sedimentasjonsbasseng for tilbakeholdelse av partikler og PAH-forbindelser i prosessvann fra anodefabrikken til Hydro Aluminium Sunndalsøra , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6783-9. No 7048 (35 sider)
 15. Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (2015) Contaminants in coastal waters of Norway 2014. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6652-8. No 6917 (220 sider)
 16. Oug, Eivind; Håvardstun, Jarle; Kroglund, Tone; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie; Antonsen, Medyan (2015) Overvåking av sjøområdene i Grimstad. Resipientundersøkelser i Groosefjorden og Homborsundfjorden i 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6674-0. No 6939 (84 sider)
 17. Haraldstad, Tormod; Staalstrøm, Andre; Håvardstun, Jarle (2015) Vil endret vannføringsregime i Kvina påvirke saltholdighet og fare for remobilisering av giftig aluminium i Fedafjorden? , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6649-8. No 6914 (18 sider)
 18. Beyer, Jonny; Kvassnes, Astri Jæger; Håvardstun, Jarle; Walday, Mats; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten (2015) Repeated environmental baseline survey at AF Miljøbase Vats in conjugation with the Ekofisk cessation EPRD project , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6614-6. No 6879 (63 sider)
 19. Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf (2015) Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. Avviksrapport 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6605-4. No 6870 (14 sider)
 20. Johnsen, Torbjørn Martin; Håvardstun, Jarle (2015) Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6618-4. No 6883 (22 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.