Ansatt bilde
Kari Austnes
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: 92238696
Seksjon: Nedbørfeltprosesser
Kari Austnes er cand.scient. i miljøkjemi og PhD i biogeokjemi. Hennes forskning omhandler biogeokjemiske prosesser og hvordan prosesser i nedbørfeltet påvirker vannkvaliteten. Forskningen er spesielt fokusert på løst organisk materiale (DOM), forsuring og transport av næringsstoffer. Effekter av klimaendringer på de biogeokjemiske prosessene er en sentral del av forskningen. Den metodiske tilnærmingen varierer fra lab- og felteksperimenter til analyse av lange tidsserier og store regionale datasett. Hun har erfaring med nedbørfeltmodellering, og bruk av sensorteknologi i overvåking har blitt en sentral del av arbeidet de siste årene. Prosjektene strekker seg fra grunnforskning via anvendt forskning til overvåking og utredninger for forvaltningen. Hun har vært prosjektleder for Elvetilførselsprogrammet, og jobber ellers mye med forsuringsproblematikk overfor forvaltningen – kalking, tålegrenser og klassifisering under vannforskriften. Hun arbeider også for det Europeiske miljøbyrået gjennom det Europeiske temasenteret for vann, hvor hun er involvert i analyser av økologisk tilstand og næringsstoffnivåer i elver og innsjøer på europeisk skala, samt effekter av klimaendringer i ferskvann.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. de Wit, Heleen A.; Valinia, Salar; Weyhenmeyer, Gesa A; Futter, Martyn N.; Kortelainen, Pirkko; Austnes, Kari; Hessen, Dag O; Raike, Antti; Laudon, Hjalmar; Vournenmaa, Jussi (2016) Current Browning of Surface Waters Will Be Further Promoted by Wetter Climate Environmental Science and Technology Letters ISSN 2328-8930. Vol 3 No 12 s 430 - 435 doi: 10.1021/acs.estlett.6b00396
 2. Oulehle, Filip; Cosby, Bernard J.; Austnes, Kari; Evans, Christopher D.; Hruška, Jakub; Kopáček, Jiří; Moldan, Filip; Wright, Richard Frederic (2015) Modelling inorganic nitrogen in runoff: Seasonal dynamics at four European catchments as simulated by the MAGIC model Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 536 s 1019 - 1028 doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.05.047
 3. de Wit, Heleen; Austnes, Kari; Hylen, Gro; Dalsgaard, Lise (2015) A carbon balance of Norway: terrestrial and aquatic carbon fluxes Biogeochemistry ISSN 0168-2563. Vol 123 s 147 - 173 doi: 10.1007/s10533-014-0060-5
 4. Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per; Kaste, Øyvind; Austnes, Kari (2013) Trends in nutrients and metals in Norwegian rivers and point sources 1990–2009 Hydrology Research ISSN 0029-1277. Vol 44 doi: 10.2166/nh.2013.233
 5. Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per; Kaste, Øyvind; Austnes, Kari (2013) Trender i tilførsler av næringsstoffer og metaller til norske kystområder 1990-2009 Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No 4 s 469 - 479
 6. Austnes, Kari; Evans, Christopher D.; Eliot-Laize, Caroline; Naden, Pamela S.; Old, Gareth H. (2010) Effects of storm events on mobilisation and in-stream processing of dissolved organic matter (DOM) in a Welsh peatland catchment Biogeochemistry ISSN 0168-2563. Vol 99 No 1-3 s 157 - 173 doi: 10.1007/s10533-009-9399-4
 7. Vestgarden, Live Semb; Austnes, Kari; Strand, Line Tau (2010) Vegetation control on DOC, DON and DIN concentrations in soil water from a montane system, southern Norway Boreal environment research ISSN 1239-6095. Vol 15 No 6 s 565 - 578
 8. Vestgarden, Live Semb; Austnes, Kari (2009) Effects of freeze-thaw on C and N release from soils below different vegetation in a montane system: a laboratory experiment Global Change Biology ISSN 1354-1013. Vol 15 No 4 s 876 - 887 doi: 10.1111/j.1365-2486.2008.01722.x
 9. Austnes, Kari; Vestgarden, Live Semb (2008) Prolonged frost increases release of C and N from a montane heathland soil in southern Norway Soil Biology and Biochemistry ISSN 0038-0717. Vol 40 No 10 s 2540 - 2546 doi: 10.1016/j.soilbio.2008.06.014
 10. Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Vestgarden, Live Semb; Mulder, Jan (2008) Manipulation of snow in small headwater catchments at Storgama, Norway: Effects on leaching of total organic carbon and total organic nitrogen Ambio ISSN 0044-7447. Vol 37 No 1 s 38 - 47
 11. Kaste, Øyvind; Austnes, Kari; Vestgarden, Live Semb; Wright, Richard Frederic (2008) Manipulation of snow in small headwater catchments at Storgama, Norway: Effects on leaching of inorganic nitrogen Ambio ISSN 0044-7447. Vol 37 No 1 s 29 - 37 doi: 10.1579/0044-7447(2008)37[29:MOSISH]2.0.CO;2
 12. Haaland, Ståle Leif; Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Mulder, Jan; Riise, Gunnhild; Vestgarden, Live Semb; Stuanes, Arne O. (2008) Manipulation of precipitation in small headwater catchments at Storgama, Norway: Effects on leaching of organic carbon and nitrogen species Ambio ISSN 0044-7447. Vol 37 No 1 s 48 - 55
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Austnes, Kari; Lund, Espen; Valinia, Salar; Cosby, Bernard J. (2016) Modellbasert klassifisering av forsuringstilstand i innsjøer uten måledata , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6782-2. No 7047 (74 sider)
 2. Austnes, Kari; Lund, Espen (2014) Critical limits for surface water acidification in Norwegian critical loads calculation and Water Framework Directive classification , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6476-0. No 6741 (24 sider)
 3. Skarbøvik, Eva; Austnes, Kari; Allan, Ian; Stålnacke, Per; Høgåsen, Tore; Nemes, Attila; Selvik, John Rune; Garmo, Øyvind Aaberg; Beldring, Stein (2014) Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2013 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6473-9. No 6738
 4. Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per; Austnes, Kari; Selvik, John Rune; Pengerud, Annelene; Tjomsland, Torulv; Høgåsen, Tore; Beldring, Stein (2014) Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2012 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6319-0. No 6584 (67 sider)
 5. Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per; Austnes, Kari; Selvik, John Rune; Aakerøy, Paul; Tjomsland, Torulv; Høgåsen, Tore; Beldring, S. (2012) Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2011 , Norsk institutt for vannforskning. No 6439 (66 sider)
 6. Austnes, Kari; Liu, Z.; Vogt, Rolf David (2001) Intercalibration report , Norsk Institutt for Vannforskning. (32 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Austnes, Kari (2008) Effects of climatic factors on production and leaching of dissolved organic matter (DOM) in heathland systems Effekter av klomatiske faktorer på produksjon og uyvasking av løst organisk materiale (DOM) i heisystemer . ISBN 9788257508548. No 51 (155 sider)
 2. Vestgarden, Live Semb; Austnes, Kari; Haaland, Ståle; Kaste, Øyvind; Mulder, Jan; Strand, Line Tau; Stuanes, Arne O. (2007) Effects of milder winter and more summer precipitation on mobilization of organic C and N from a boreal heathland system 3rd International Conference on Mechanisms of Organic Matter Stabilisation & Destabilisation in Soils & Sediments 23.09.2007
 3. Austnes, Kari (2007) Effects of climatic factors on the production and transport of dissolved organic matter (DOM) utenTitteltekst 18.12.2007
 4. Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Vestgarden, Live Semb; Mulder, Jan (2007) Effects of winter-time soil temperature on mobilization of C and N from small headwater catchments ¿ a field experiment Gordon Research conferences 2007 Catchment science: Interactions of hydroligy, biology and geochemistry 08.07.2007
 5. Vestgarden, Live Semb; Austnes, Kari (2007) Effects of freezing-thawing on carbon and nitrogen in boreal heathland soils ¿ a laboratory experiment Symposium Soil Processes 2007 25.02.2007
 6. Stuanes, Arne O.; Austnes, Kari; de Wit, Heleen A.; Haaland, Ståle; Hole, Lars R.; Kaste, Øyvind; Mulder, Jan; Riise, Gunnhild; Strand, Line Tau; Vestgarden, Live Semb; Wright, Richard F. (2007) The CLUE project: Effects of climate change on flux of N and C: air-land-freshwater-marine links Symposium Soil Processes 2007 25.02.2007
 7. Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Vestgarden, Live Semb; Mulder, Jan; Stuanes, Arne O. (2007) Effect of freeze-thaw episodes on mobilization of TOC and TON from boreal heathland catchments¿ a field experiment Symposium Soil Processes 2007 25.02.2007
 8. Haaland, Ståle; Austnes, Kari; Mulder, Jan; Riise, Gunnhild; Vestgarden, Live Semb; Kaste, Øyvind; Stuanes, Arne O. (2007) Precipitation experiments using small catchments in a montane heathland area in Southern Norway Carbon dynamics in terrestrial and aquatic ecosystems: Effect of climate change. 12.11.2007
 9. Vestgarden, Live Semb; Austnes, Kari (2006) Effects of freezing-thawing on fluxes of CO2, DOC, DON and DIN from upland soils BIOGEOMON, 5th International Symposium on Ecosystem Behavior 25.06.2006
 10. Austnes, Kari; Vestgarden, Live Semb (2006) Effects of freezing-thawing on soil water quality in upland soils: DOM, NO3- and NH4+ Biogeomon 2006 25.06.2006
 11. Austnes, Kari; Vestgarden, Live Semb (2006) Effects of freezing-thawing on dissolved organic matter - a lab experiment Mechanistic and statistical approaches to understanding DOC controls in soils and freshwaters 16.03.2006
 12. Austnes, Kari (2005) Effects of climate change on mobilization and dynamics of dissolved organic nitrogen (DON) Seminar om organisk materiale, INRA Versailles-Grignon 30.11.2005
 13. Austnes, Kari; Haaland, Ståle; Kaste, Øyvind; Mulder, Jan; Stuanes, Arne O. (2005) Effects of climate change on the mobilization of total organic nitrogen (TON) Focus on Soils Symposium 14.09.2005
 14. Austnes, Kari; Haaland, Ståle; Stuanes, Arne O. (2005) Effects of climate change on the mobilization of total organic carbon (TOC) and nitrogen (TON) - A field experiment 10th Nordic IHSS Symposium on Roles of Humic Substances in Nordic Environment 01.06.2005
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.