Ansatt bilde
Kevin V Thomas
PhD
Stilling: Forskningsleder
Telefon: 92265694
Seksjon: Økotoksikologi
Nøkkelkvalifikasjoner
Nye miljøgifter, skjebne og effekt i miljøet, nanopartikler, legemidler, narkotika, kloakk analyse for å beregne narkotika forbruk, mikroplast, EDA (Effektstyrt analyse), olje relatert forurensing, biosider, bunnstoff, risikovurdering,
Kort CV
Forskning på skjebnen, effekter og risikovurdering av kjemikalier. GLP økotoksikologi test facility manager. Grundig forståelse av REACH gjennom å være ansvarlig for kvalitetssikring av den første begrensning dossier generert for ECHA, og har også vært involvert med å gjennomgå saksmapper og stoffer for den norske kompetente myndighet, med spesiell fokus på BPD. Invitert medlem av ICES arbeidsgruppe på de biologiske effektene av miljøgifter (WGBEC) siden 2003. Forskings panel ekspert for NFR (NANO2021), NERC, Storbritannia (2006-nåtid), Frankrike (2011, 2012), Washington Sea Grant, USA (2011). Veileder for 8 PhD stipendiat. Publikasjoner: http://scholar.google.no/citations?user=ShxqEM4AAAAJ

Sist oppdatert 28.11.2015