Ansatt bilde
Kristoffer Næs
dr.philos. (PhD)
Stilling: Forskningssjef, bærekraftig næringsutvikling
Telefon: 91337586
Seksjon: Ledelse
Kristoffer Næs har arbeidet ved NIVA siden 1982 i flere forskjellige posisjoner. I arbeidet som forsker har Næs bred erfaring i å lede og gjennomføre prosjekter, inklusive store tverrfaglige og tverrinstitusjonelle miljøgiftprosjekter i norske fjorder og kystområder. Dette omfatter forsknings- og utredningsvirksomhet knyttet til forekomst, biotilgjengelighet og opptak i organismer og forurensningseffekter av miljøgifter. Næs har i de senere årene særlig vært opptatt av å utvikle beslutningsstøtteverktøy knyttet til behovet for tiltak mot forurensede sedimenter. Kristoffer Næs har skrevet mer enn 40 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter og er forfatter på mer enn 100 rapporter. Kristoffer Næs er Norges representant i arbeidsgruppen for marine sedimenter innenfor Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Kristoffer Næs har vært leder for NIVAs regionkontor i Grimstad i 8 år, han har vært forskningsleder i 10 år og innehar i dag stillingen som forskningsdirektør for fagsenter for kyst og hav.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Ruus, Anders; Allan, Ian; Øxnevad, Sigurd; Schaanning, Morten; Borgå, Katrine; Bakke, Torgeir Heggelund; Næs, Kristoffer (2013) In vivo bioaccumulation of contaminants from historically polluted sediments - Relation to bioavailability estimates Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 442 s 336 - 343 doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.10.060
 2. Allan, Ian; Nilsson, Hans Christer; Tjensvoll, Ingrid; Bradshaw, Clare; Næs, Kristoffer (2012) PCDD/F release during benthic trawler-induced sediment resuspension Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 31 No 12 s 2780 - 2787 doi: 10.1002/etc.1999
 3. Bradshaw, C.; Tjensvoll, I.; Skold, M; Allan, Ian; Molvær, Jarle; Magnusson, Jan; Næs, Kristoffer; Nilsson, H. C. (2012) Bottom trawling resuspends sediment and releases bioavailable contaminants in a polluted fjord Environmental Pollution ISSN 0269-7491. Vol 170 s 232 - 241 doi: 10.1016/j.envpol.2012.06.019
 4. Allan, Ian; Ruus, Anders; Schaanning, Morten; Macrae, Kenneth John; Næs, Kristoffer (2012) Measuring nonpolar organic contaminant partitioning in three Norwegian sediments using polyethylene passive samplers Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 423 s 125 - 131 doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.02.027
 5. Grung, Merete; Næs, Kristoffer; Fogelberg, Oscar; Nilsen, Anja Julie; Brack, Werner; Lubcke-von Varel, Urte; Thomas, Kevin V (2011) Effects-Directed Analysis of Sediments From Polluted Marine Sites in Norway Journal of Toxicology and Environmental Health ISSN 1528-7394. Vol 74 No 7-9 s 439 - 454 doi: 10.1080/15287394.2011.550555
 6. Allan, Ian; Nilsson, Hans Christer; Tjensvoll, Ingrid; Bradshaw, Clare; Næs, Kristoffer (2011) Mobile passive samplers: Concept for a novel mode of exposure Environmental Pollution ISSN 0269-7491. Vol 159 No 10 s 2393 - 2397 doi: 10.1016/j.envpol.2011.06.039
 7. Cornelissen, Gerard; Broman, Dag; Næs, Kristoffer (2010) Freely dissolved PCDD/F concentrations in the Frierfjord, Norway: comparing equilibrium passive sampling with "active" water sampling Journal of Soils and Sediments ISSN 1439-0108. Vol 10 No 2 s 162 - 171 doi: 10.1007/s11368-009-0152-3
 8. Ruus, Anders; Bøyum, Olav; Grung, Merete; Næs, Kristoffer (2010) Bioavailability of PAHs in Aluminum Smelter Affected Sediments: Evaluation through Assessment of Pore Water Concentrations and in Vivo Bioaccumulation Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 44 No 24 s 9291 - 9297 doi: 10.1021/es103020e
 9. Ishaq, R.; Persson, N.J.; Zebühr, Y.; Broman, D.; Næs, Kristoffer (2009) PCNs, PCDD/Fs, and Non-orthoPCBs, in Water and Bottom Sediments from the Industrialized Norwegian Grenlandsfjords Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 43 No 10 s 3442 - 3447 doi: 10.1021/es8011595
 10. Holte, Børge; Dahle, Salve; Gulliksen, Bjørn; Næs, Kristoffer (1996) Some macrofaunal effects of local pollution and glacier-induced sedimentation, with indicative analysis, in the sediments of two Arctic fjords Polar Biology ISSN 0722-4060. Vol 16 s 549 - 557
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Frigstad, Helene; Dahl, Einar; Moy, Frithjof Emil; Næs, Kristoffer; Knutsen, Jan Atle; Kaste, Øyvind (2017) Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6899-7. No 7164 (78 sider)
 2. Næs, Kristoffer; Oug, Eivind; Håvardstun, Jarle (2017) Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS i Kristiansandsfjorden 2016 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6858-4. No 7123 (82 sider)
 3. Håvardstun, Jarle; Næs, Kristoffer (2016) Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS i Kristiansandsfjorden 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6741-9. No 7006
 4. Olsen, Marianne; Schaanning, Morten; Eek, Espen; Næs, Kristoffer (2015) Beslutningsgrunnlag og tiltaksplan for forurensede sedimenter i Gunneklevfjorden , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6657-3. No 6922 (192 sider)
 5. Næs, Kristoffer; Walday, Mats; Christiansen, Anne Bjørkenes (2015) Marine pollution and water quality monitoring in Myanmar – assessment and bridging of capacity needs , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6468-5. No 6733 (27 sider)
 6. Næs, Kristoffer; Håvardstun, Jarle; Allan, Ian (2015) Overvåking av det nære sjøområdet til Elkem Carbon AS i Kristiansand i 2014. PAH i blåskjell og vann , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6598-9. No 6863 (34 sider)
 7. Håvardstun, Jarle; Allan, Ian; Næs, Kristoffer (2015) Overvåking av det nære sjøområdet til Elkem Solar AS i Kristiansand i 2014. Metaller i blåskjell og vann , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6597-2. No 6862 (32 sider)
 8. Pedersen, Are; Beyer, Jonny; Ledang, Anna Birgitta; Rygg, Brage; Næs, Kristoffer (2014) Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. vannforskriften. Del 1- SUNNDALSFJORDEN -indre , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6483-8. No 6748 (49 sider)
 9. Bakke, Torgeir Heggelund; Næs, Kristoffer (2014) Risikovurdering og revidert tiltaksplan for sjøsedimentene i Vikkilen , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6423-4. No 6688 (36 sider)
 10. Næs, Kristoffer; Håvardstun, Jarle; Oug, Eivind; Beyer, Jonny; Bakke, Torgeir Heggelund; Heiaas, Harald; Lillicrap, Adam David; Allan, Ian (2014) Oppdatert risikovurdering av sedimenter og overvåking med vekt på PAH av det nære sjøområdet til Elkem i Kristiansand i 2013 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6399-2. No 6664 (107 sider)
 11. Næs, Kristoffer; Håvardstun, Jarle (2013) Overvåking av vannmasser, blåskjell og o-skjell i Høyangsfjorden i 2012 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6339-8. No 6604 (31 sider)
 12. Næs, Kristoffer; Håvardstun, Jarle (2013) Overvåking av miljøgifter i nærområdet til Xstrata Nikkelverk AS i Kristiansand i 2012; Metaller i sedimenter, vann og blåskjell , Norsk institutt for vann forskning. ISBN 978-82-577-6282-7. No 6547 (54 sider)
 13. Næs, Kristoffer; Håvardstun, Jarle; Ruus, Anders (2012) Overvåking av Høyangsfjorden: Vannmasser, skjell og sedimenter i 2011, fisk og krabbe i 2012 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6165-3. No 6430 (77 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.