Ansatt bilde
Magdalena Kempa
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: 98294147
Seksjon: Marin biogeokjemi og oseanografi

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Rinde, Eli; Tjomsland, Torulv; Hjermann, Dag Ø; Kempa, Magdalena; Norling, Pia Carina; Kolluru, Venkat S. (2017) Increased spreading potential of the invasive Pacific oyster (Crassostrea gigas) at its northern distribution limit in Europe due to warmer climate Marine and Freshwater Research ISSN 1323-1650. Vol 68 No 2 s 252 - 262 doi: 10.1071/MF15071
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

  1. Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (2017) Modellering av kjemikalietilsetning i Drammenselva , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6887-4. No 7152 (33 sider)
  2. Tryland, Ingun; Hindar, Atle; Valinia, Salar; Skjelbred, Birger; Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Lin, Yan; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt (2016) Forurensningsanalyse - Farrisvannet , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6786-0. No 7051 (148 sider)
  3. Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (2016) Spredning av finkornet suspendert materiale fra et utslippspunkt innerst i Frierfjorden , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6720-4. No 6985 (27 sider)
  4. Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (2015) Vurdering av strømforhold og partikkelspredning ved etablering av ny dypvannskai ved Rana Industriterminal , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6641-2. No 6906 (37 sider)
  5. Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (2015) Deponering av mudrede masser på dypt vann innerst i Ranfjorden , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6677-1. No 6942 (15 sider)
  6. Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (2015) Modellering av strøm og partikkeltransport i forbindelse med utfylling utenfor Mekjarvik , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6581-1. No 6846 (27 sider)
  7. Staalstrøm, Andre; Tjomsland, Torulv; Tryland, Ingun; Kempa, Magdalena (2014) Vurdering av VEAS sitt dykkede overløp av avløpsvann i Lysakerfjorden , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6464-7. No 6729 (62 sider)
  8. Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Ranneklev, Sissel Brit (2014) Discharge from NCC’s snow melting barge at the AkerhuskaiaReduced temperatures in Oslofjord , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6406-7. No 6671 (23 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.