Ansatt bilde
Marthe Torunn Solhaug Jenssen
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: 98294128
Seksjon: Akvatiske miljøgifter
Marthe T. Solhaug Jenssen har en master i anvendt limnologi og har siden 2008 arbeidet som forskningsassistent på NIVAs seksjon for akvatiske miljøgifter. Hun har hovedsakelig vært involvert i prosjekter relatert til miljøgifter, fortrinnsvis kvikksølv i vann, biota og mennesker. De siste årene har hun vært ansvarlig for daglig drift og organisering av laboratoriet og det fremtidsrettede arkivet av miljøprøver i Miljøprøvebanken. Hun er sertifisert i Miljøprøvebankens protokoller for innsamling og prøveopparbeiding av blåskjell, marin og ferskvannsfisk. Hun har deltatt på planlegging, koordinering og gjennomføring av flere ulike typer feltarbeid både i ferskvann og marint. Og har erfaring fra innsamling av vannprøver, sedimenter, vannplanter, plankton, bunndyr, fisk og passive prøvetakere. Hun har båtførerbevis, grunnleggende sikkerhetsopplæring offshore (BOSIET) og is-, elveredning og førstehjelpskurs.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Birgisdottir, Bryndis Eva; Knutsen, Helle Katrine; Haugen, Margaretha; Gjelstad, Ingrid Merethe Fange; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Ellingsen, Dag; Thomassen, Yngvar; Alexander, Jan; Meltzer, Helle Margrete; Brantsæter, Anne Lise (2013) Essential and toxic element concentrations in blood and urine and their associations with diet: Results from a Norwegian population study including high-consumers of seafood and game Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 463-464 s 836 - 844 doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.06.078
  2. Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Brantsæter, Anne Lise; Haugen, Margaretha; Meltzer, Helle Margrete; Larssen, Thorjørn; Kvalem, Helen Engelstad; Birgisdottir, Bryndis Eva; Thomassen, Yngvar; Ellingsen, Dag; Alexander, Jan; Knutsen, Helle Katrine (2012) Dietary mercury exposure in a population with a wide range of fish consumption - self-capture of fish and regional differences are important determinants of mercury in blood Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 439 s 220 - 229 doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.09.024
  3. Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Borgstrøm, Reidar; Salbu, Brit; Rosseland, Bjørn Olav (2010) The importance of size and growth rate in determining mercury concentrations in European minnow (Phoxinus phoxinus) and brown trout (Salmo trutta) in the subalpine lake, Øvre Heimdalsvatn Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol 642 No 1 s 115 - 126 doi: 10.1007/s10750-010-0156-4
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

  1. Rosseland, Bjørn Olav; Borgstrøm, Reidar; Jenssen, Marthe Torunn Solhau; Salbu, Brit (2007) Øvre Heimdalsvatn og langtransporterte forurensninger 50 års seminar for Øvre Heimdalsvatn 07.06.2007
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.