Ansatt bilde
Ole-Kristian Hess-Erga
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: 97973054
Seksjon: Akvakultur
Ole-Kristian Hess-Erga er mikrobiell økolog (PhD) fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og er ansatt som forsker ved NIVA, Seksjon for Akvakultur. Ole-Kristian er spesialisert i mikrobiell økologi og vannbehandling, og har jobbet med desinfiseringseffekter, nedbryting av organisk materiale, bakteriell gjennvekst og småskala landbasert oppdrett siden 2005. Hovedfokuset har både vært innen intensiv akvakultur (biologi og teknologi) og behandling av ballastvann. I tillegg har Ole-Kristian erfaring fra offshorearbeid i Nordsjøen og sjøfart.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Hoell, Ingunn; Olsen, Ranveig Ottøy; Hess-Erga, Ole-Kristian; Thuestad, Gunnar; Larsen, Aud (2017) Application of flow cytometry in ballast water analysis?biological aspects Management of Biological Invasions ISSN 1989-8649. Vol 8 No 4 s 575 - 588 doi: 10.3391/mbi.2017.8.4.13
 2. Olsen, Ranveig Ottøy; Hess-Erga, Ole-Kristian; Larsen, Aud; Hoffmann, Friederike; Thuestad, Gunnar; Hoell, Ingunn Alne (2016) Dual staining with CFDA-AM and SYTOX Blue in flow cytometry analysis of UV-irradiated Tetraselmis suecica to evaluate vitality Aquatic Biology ISSN 1864-7790. Vol 25 s 39 - 52 doi: 10.3354/ab00662
 3. Olsen, Ranveig Ottøy; Hoffmann, Friederike; Hess-Erga, Ole-Kristian; Larsen, Aud; Thuestad, Gunnar; Hoell, Ingunn (2016) Ultraviolet radiation as a ballast water treatment strategy: Inactivation of phytoplankton measured with flow cytometry Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 103 No 1-2 s 270 - 275 doi: 10.1016/j.marpolbul.2015.12.008
 4. Olsen, Ranveig Ottøy; Hess-Erga, Ole-Kristian; Larsen, Aud; Thuestad, Gunnar; Tobiesen, August E.Dessen; Hoell, Ingunn (2015) Flow cytometric applicability to evaluate UV inactivation of phytoplankton in marine water samples Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 96 No 1-2 s 279 - 285 doi: 10.1016/j.marpolbul.2015.05.012
 5. Hess-Erga, Ole-Kristian; Blomvågnes-Bakke, Bente; Vadstein, Olav (2010) Recolonization by heterotrophic bacteria after UV irradiation or ozonation of seawater; a simulation of ballast water treatment Water Research ISSN 0043-1354. Vol 44 No 18 s 5439 - 5449 doi: 10.1016/j.watres.2010.06.059
 6. Hess-Erga, Ole-Kristian; Attramadal, Kari; Vadstein, Olav (2008) Biotic and abiotic particles protect marine heterotrophic bacteria during UV and ozone disinfection Aquatic Biology ISSN 1864-7790. Vol 4 No 2 s 147 - 154 doi: 10.3354/ab00105
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Hess-Erga, Ole-Kristian; Johannessen, Torill Vik; Åtland, Åse (2015) Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest) , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6517-0. No 6782 (66 sider)
 2. Åtland, Åse; Hess-Erga, Ole-Kristian; Rosseland, Bjørn Olav; Johannessen, Torill Vik (2015) Vannkvalitet i marin yngelproduksjon , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6615-3. No 6880 (12 sider)
 3. Hess-Erga, Ole-Kristian; Kristensen, Torstein; Eliassen, Robert; Iversen, Martin Haugmo (2014) Sluttrapport - Artec pilot Dokumentasjon av vannkvalitet og fiskefysiologi i et pilotanlegg for resirkulering (Artec Pilot) og et gjennomstrømmingsanlegg , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6016-8. No 6281 (34 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Rosseland, Bjørn Olav; Hess-Erga, Ole-Kristian (2015) Generell resirkulering (RAS). Problemstillinger og vannkvalitet Fagdag Franzefoss Miljøkalk 03.03.2015
 2. Wolff, Silje Aase; Kittang, Ann-Iren; Mehli, Lisbeth; Karoliussen, Irene; Hess-Erga, Ole-Kristian; Schiefloe, Mona; Mikkelsen, Øyvind; Hancock, Karl Eric; Larsen, Gunnar (2013) New knowledge and Technologies for Closed Cycle Hydroponics GroSci 2013 17.06.2013
 3. Rosseland, Bjørn Olav; Hess-Erga, Ole-Kristian (2013) Generell resirkulering (RAS) Problemstillinger og vannkvalitet Skretting Aqua Training Settefisk 02.11.2013
 4. Rosseland, Bjørn Olav; Terjesen, Bendik Fyhn; Hess-Erga, Ole-Kristian (2013) Konflikten mellom villaks og fiskeoppdrett – kan den løses gjennom endret produksjonsform? Skretting Aqua Training Settefisk 02.11.2013
 5. Rosseland, Bjørn Olav; Hess-Erga, Ole-Kristian (2012) Recirculation and water quality NOVARTIS and Meridian Salmon Group seminar on water quality and fish welfare 14.06.2012
 6. Hess-Erga, Ole-Kristian (2010) Disinfection of seawater and implications for ballast water treatment , Institutt for bioteknologi, NTNU. ISBN 978-82-471-2043-9. (207 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.