Ansatt bilde
Stephanie Delacroix
Ingeniør
Stilling: Forsker
Telefon: 93617109
Seksjon: Systemer og teknologi
Bioteknologiingeniør Stephanie Delacroix er forsker/prosjektleder i Seksjon for Systems Engineering and Technology i 2007 for både land-basert og ombordtesting ballastvann renseteknologi testing prosjekter som: Optimarin, AlfaLaval, Oceansaver, Knutsen OAS, MMC, JFE, Qingdao, Auramarine, RWO Veolia and Evonik. Hun har en ingeniørfaglig bakgrunn fra den franske Industriell Biologi Ingeniør høyskolen innen bioteknologi. Hun har vært tidligere mikrobiologiingeniør/kvalitetsleder i Bama Industri, mikrobiologisk laboratorie i Lier (ISO 17025 og ISO 9000). Tidligere har hun bl.a hatt prosjektengasjement ved; Degremont industri i Paris innen mikrobiologisk avløpsvann renseteknologi, - Nasjonal Museum for Natur Historie i Paris innen biologisk renseteknologi av innsjø og basseng, - et forskningslaboratorium innen optimalisering av marin mikroalge dyrkingsteknologi for AHA dannelse målt med HPLC, - politilaboratoriet TOXLAB i Paris innen toksikologi, - og ved Fransk Petroleum Institutt bioteknologisk laboratoriet innen mikrobiologisk nedbryting av diesel.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Delacroix, Stephanie; Vogelsang, Christian; Tobiesen, August E.Dessen; Liltved, Helge (2013) Disinfection by-products and ecotoxicity of ballast water after oxidative treatment - Results and experiences from seven years of full-scale testing of ballast water management systems Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 73 No 1 s 24 - 36 doi: 10.1016/j.marpolbul.2013.06.014
  2. Fykse, Else-Marie; Nilsen, Trine; Nielsen, Agnete Dessen; Tryland, Ingun; Delacroix, Stephanie; Blatny, Janet Martha (2012) Real-time PCR and NASBA for rapid and sensitive detection of Vibrio cholerae in ballast water Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 64 No 2 s 200 - 206 doi: 10.1016/j.marpolbul.2011.12.007
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

  1. Vestby, Lene Karine; Nesse, Live Lingaas; Delacroix, Stephanie; Osland, Ane Mohr; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore; Angles d'Auriac, Marc (2015) The potential of thiophenones as biofilm inhibitors in the petroleum industry th ASM Conference on Biofilms 24.10.2015
  2. Liltved, Helge; Delacroix, Stephanie (2014) UV Technologies - Possibilities and Challenges for Compliance 11th Ballast Water Management Summit 2014 29.10.2014
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.