Ansatt bilde
Therese Fosholt Moe
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: 98627650
Seksjon: Ferskvannsøkologi
Therese Fosholt Moe har bred økologisk bakgrunn, med spesialisering gjennom sin PhD fra 2012, der hun så på problemvekst av vannplanten krypsiv i norske elver og innsjøer. Moe er i dag ansatt som forsker, med ansvar for egne forsknings-, overvåkings- og utredningsprosjekter. Hun er ekspert på begroingsalger og vannplanter, og har mange prosjekter knyttet til tilstandsklassifisering av vannforekomster i henhold til vannforskriften. Hun har solid erfaring med beregning av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften, og har vært prosjektleder, kvalitetssikrer og førsteforfatter på publikasjoner i en rekke små og større prosjekter knyttet til dette. Hun jobber også med forskning på restaurering og gjenåpning av bekker og elver, særlig i urbane strøk. Hun jobber med økosystemer som helhet, inkludert overgangen til det terrestre miljøet, og i samspill med de samfunnsmessige rammene som påvirker økosystemet. Moe jobber med alle deler av prosjektene, fra planlegging, via feltarbeid, til artsbestemmelser, datasammenstilling, rapportering, tolkning av data og publisering/formidling. Hun har veiledet flere masterstudenter.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Friberg, Nikolai; Buijse, Tom; Carter, Caitriona; Hering, Daniel; Spears, Brian; Verdonschot, Piet F.M.; Moe, Therese Fosholt (2017) Effective restoration of aquatic ecosystems: scaling the barriers WIREs Water ISSN 2049-1948. Vol 4 No 1 doi: 10.1002/wat2.1190
 2. Schneider, Susanne Claudia; Rodrigues, Anuar; Moe, Therese Fosholt; Ballot, Andreas (2015) DNA barcoding the genus Chara: Molecular evidence recovers fewer taxa than the classical morphological approach Journal of Phycology ISSN 0022-3646. Vol 51 No 2 s 367 - 380 doi: 10.1111/jpy.12282
 3. Schneider, Susanne Claudia; Moe, Therese Fosholt; Hessen, Dag Olav; Kaste, Øyvind (2013) Juncus bulbosus nuisance growth in oligotrophic freshwater ecosystems: Different triggers for the same phenomenon in rivers and lakes? Aquatic Botany ISSN 0304-3770. Vol 104 s 15 - 24 doi: 10.1016/j.aquabot.2012.10.001
 4. Moe, Therese Fosholt; Brysting, Anne Krag; Andersen, Tom; Schneider, Susanne Claudia; Kaste, Øyvind; Hessen, Dag Olav (2013) Nuisance growth of Juncus bulbosus: the roles of genetics and environmental drivers tested in a large-scale survey Freshwater Biology ISSN 0046-5070. Vol 58 No 1 s 114 - 127 doi: 10.1111/fwb.12043
 5. Moe, Therese Fosholt; Kindberg, Jonas; Jansson, Ingela; Swenson, Jon E. (2007) Importance of diel behaviour when studying habitat selection: examples from female Scandinavian brown bears (Ursus arctos) Canadian Journal of Zoology ISSN 0008-4301. Vol 85 No 4 s 518 - 525 doi: 10.1139/Z07-034
 6. Gregersen, Inger Katharina; Hegseth, Marit Nøst; Hestmark, Geir; Kongsbak, Ruth Helene; Moe, Therese Fosholt (2006) The relationship between thallus mass, surface area and apothecium production in Umbilicaria rigida Nova Hedwigia: Zeitschrift für Kryptogamenkunde ISSN 0029-5035. Vol 82
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Moe, Therese Fosholt (2017) Undersøkelse av begroingsalger iht. vannforskriftens veiledere. Nordre Fosen vannområde 2016. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6850-8. No 7115 (29 sider)
 2. Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Hobæk, Anders; Ranneklev, Sissel B. (2017) Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvikområdet. Resultater fra biologiske og vannkjemiske undersøkelser i 2016. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6855-3. No 7120 (190 sider)
 3. Tryland, Ingun; Hindar, Atle; Valinia, Salar; Skjelbred, Birger; Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Lin, Yan; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt (2016) Forurensningsanalyse - Farrisvannet , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6786-0. No 7051 (148 sider)
 4. Moe, Therese Fosholt; Hawley, Kate (2016) Årsrapport krypsivovervåking 2016 , Norsk Institutt for Vannforskning. ISBN 978-82-577-6827-0. No 7092 (40 sider)
 5. Moe, Therese Fosholt; Hawley, Kate (2016) Årsrapport krypsivovervåking 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6686-3. No 6951 (35 sider)
 6. Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas (2016) Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Rygene-Smith & Thommesen AS på økologisk tilstand i nedre del av Nidelva i 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6740-2. No 7005
 7. Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Vedal, Jens (2016) Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvik-området. Resultater begroingsalger og bunndyr 2015. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6724-2. No 6989 (32 sider)
 8. Moe, Therese Fosholt; Schneider, Susanne Claudia; Friberg, Nikolai; Vedal, Jens (2015) Kartlegging av begroingsalger E18 Arendal-Tvedestrand , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6653-5. No 6918 (22 sider)
 9. Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Mjelde, Marit; Friberg, Nikolai (2015) Kartlegging av tilgroing i Hafslovatnet fuglefredningsområde , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6654-2. No 6919 (21 sider)
 10. Persson, Jonas; Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Friberg, Nikolai (2015) Biologisk overvåking i Vannområde Leira-Nitelva 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6551-4. No 6816 (34 sider)
 11. Persson, Jonas; Moe, Therese Fosholt (2015) Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvik-området. Resultater fra bunndyrundersøkelser i 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6550-7. No 6815 (20 sider)
 12. Moe, Therese Fosholt; Garmo, Øyvind Aaberg (2015) Overvåking og problemkartlegging i Vannområde Valdres 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6567-5. No 6832 (46 sider)
 13. Aanes, Karl Jan; Berger, Hans Mack; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas (2014) Kjemiske og økologiske undersøkelser i utvalgte vannforekomster i Røros kommune, Sør-Trøndelag 2013 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6390-9. No 6655 (81 sider)
 14. Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Bæk, Kine; Garmo, Øyvind Aaberg; Lund, Espen; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Thaulow, Jens; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (2014) Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, konsekvenser av brannen ved Revac AS i 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6492-0. No 6757 (57 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Moe, Therese Fosholt; Friberg, Nikolai; Borchgrevink, Harald Bonaventura (2017) Slik vil forskere restaurere ødelagte vannmiljø forskning.no 22.03.2017
 2. Friberg, Nikolai; Angelopoulos, N.V.; Buijse, A.D.; Cowx, I.G.; Kail, Jochem; Moe, Therese Fosholt (2016) Effective river restoration in the 21th century: from trial and error to novel evidence-based approaches Advances in Ecological Research ISSN 0065-2504. Vol 55 s 535 - 611
 3. Blokhus, Jostein; Moe, Therese Fosholt (2012) Tar doktorgraden på voksende krypsiv Fædrelandsvennen ISSN 0805-3790. s 2 - 3
 4. Moe, Therese Fosholt (2011) The roles of nutrients and periphyton in nuisance growth of Juncus bulbosus Annual CEES Student Conference 18.10.2011
 5. Moe, Therese Fosholt (2011) Problemvekst av krypsiv. En statusrapport TEFA seminar 2011 15.03.2011
 6. Moe, Therese Fosholt (2011) Problemvekst av krypsiv. Er vi kommet nærmere en forståelse av årsakssammenhengene? Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2011 16.03.2011
 7. Moe, Therese Fosholt; Kaste, Øyvind (2011) Krypsivet holder på sin hemmelighet Fædrelandsvennen 17.03.2011
 8. Moe, Therese Fosholt (2011) Krypsivforskning - en statusrapport fra JUNCUS-prosjektet pH-status : forum for sur nedbør og kalking ISSN 0808-4882. No 3 s 3 - 5
 9. Moe, Therese Fosholt (2010) Does stoichiometric imbalance in N:P cause nuisance growth of Juncus bulbosus? The Annual CEES Student Conference 02.11.2010
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.