Ansatt bilde
Tomas Adler Blakseth
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: 98227729
Seksjon: Akkrediterte analysetjenester

Rapporter

  1. Bryntesen, Tina; Blakseth, Tomas Adler (2016) Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 15-24 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6705-1. No 6970 (181 sider)
  2. Blakseth, Tomas Adler; Severinsen, Gunnar (2016) Vassdragskalking i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Hedmark. Datarapport - Vannkjemi 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6704-4. No 6969 (141 sider)
  3. Wathne, Bente Margrethe; Ballot, Andreas; Christiansen, Anne Bjørkenes; Blakseth, Tomas Adler; Mjelde, Marit; Nesheim, Ingrid; Selvik, John Rune (2015) Forprosjekt: Institusjonsbygging innen vannforvaltning i Myanmar. Rapport fra perioden juli 2014 – januar 2015. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6523-1. No 6788 (24 sider)
  4. Dahl, Ivar Martin; Blakseth, Tomas Adler (2015) Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 14-23 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6571-2. No 6836 (189 sider)
  5. Blakseth, Tomas Adler; Severinsen, Gunnar (2015) Vassdragskalking i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust- Agder, Vest-Agder, Telemark og Hedmark.Datarapport - Vannkjemi 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6522-4. No 6787 (134 sider)
  6. Blakseth, Tomas Adler; Severinsen, Gunnar (2014) Vassdragskalking i Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder. Datarapport - Vannkjemi 2013 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6370-1. No 6635 (150 sider)
  7. Wathne, Bente Margrethe; Thaulow, Håkon; Berge, Dag; Lichtenthaler, Rainer; Blakseth, Tomas Adler; Christiansen, Anne Bjørkenes; Nesheim, Ingrid; Ballot, Andreas (2014) Forprosjekt: Institusjonsbygging innen vannforvaltning i Myanmar. Rapport fra perioden juli – desember 2013 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6362-6. No 6627 (42 sider)
  8. Blakseth, Tomas Adler (2014) Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 13-22 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6393-0. No 6658 (198 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.