Seminar: Smart bruk av vannressurser

19. august arrangerer NIVA seminar om smart bruk av vannressurser i akvakultur under oppdrettsmessa AquaNor i Trondheim.

  • NIVA logoDato: fredag 19. august
  • Sted: Rica Nidelven Hotell
  • Tid: 8.30-14.30
  • Seminaravgift: NOK 750,- (inkludert lunsj)
  • Påmelding: inger.berger@niva.no eller tlf: 950 54 551

 Seminaret passer særlig for deg som er interessert i:

  • Avfall fra sjø- og landbasert oppdrett som en mulig ressurs
  • Bruk av sjølokaliteter

Vi har blant annet fått med oss Nico Vergote fra «Vegetable Research Centre» i Belgia som har lang erfaring med bruk av avløpsvann fra fiskeoppdrett som næring for grønnsaksproduksjon. Vi tar også opp tema knyttet til bruk av slam fra oppdrett, og dyrking av mikro- og makroalger i sjø.

Mer om seminaret og program

Sist oppdatert 29.06.2011