SIS-dagen 2012

NIVA satser på økt kunnskap om nye miljøutfordringer gjennom våre tre strategiske instituttsatsinger(SIS). Vi inviterer både medarbeidere, oppdragsgivere og andre interesserte til å få noen smakebiter av NIVAs framdrift, resultater og planer i arbeidet med våre strategiske instituttsatsinger.

Could not add field: The left value of the comparison is a date-like value where it's not known if it's a date (no time part), time, or date-time, and thus can't be used in a comparison. The blamed expression: ==> _startDate [in template "fields/show/activity.ftl" at line 26, column 22] ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #if _startDate == _endDate [in template "fields/show/activity.ftl" in macro "renderField" at line 26, column 17] - Reached through: @.vars["field_" + type].renderField f... [in template "local/widgets/content/show.ftl" in macro "field" at line 11, column 17] - Reached through: @field type="activity" field={"params... [in template "forms/show/Publication/article/activity.ftl" at line 1, column 1] - Reached through: #include data["pub.layout"] [in template "local/widgets/content/show.ftl" at line 4, column 9] - Reached through: #include config.location + "/" + conf... [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "chrome" at line 52, column 25] - Reached through: @chrome config=_config params=params [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "show" at line 12, column 9] - Reached through: @libwidget.show id=pos.id params=pos... [in template "catalog/widget/libraries/template.ftl" in macro "block" at line 8, column 17] - Reached through: @libtemplate.block position="content" [in template "theme/master.ftl" at line 178, column 49] (Hidden 4 "~" lines for terseness) ----

NIVAs strategiske instituttsatsinger (SIS) er forankret i de store samfunnsutfordringene knyttet til bruk og vern av vannressurser, og vannets sentrale rolle i å sikre et bærekraftig samfunn. De tre temaene er:
  • Klimaeffekter fra fjell til fjord
  • Genetisk biodiversitet og økologi
  • Nye miljøgifter og nye problemstillinger
I 2013 starter vi opp en ny SIS med tema Marin forsuring og effekter på marine økosystemer.

Hensikten med denne dagen å informere både våre oppdragsgivere, kolleger og andre interesserte om framdrift, resultater og planer. Vi vil presentere noen smakebiter fra hver av SISene, SIS-leder vil si litt om veien videre, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.


Frist for påmelding er 07.12.2012.

Påmelding | Program
Sist oppdatert 16.09.2015