SIS-dagen 2012

Sted: CIENS Forum, Gaustadalléen 21, Oslo
Når: 12.12.2012 ,09:30 - 13:30


NIVAs strategiske instituttsatsinger (SIS) er forankret i de store samfunnsutfordringene knyttet til bruk og vern av vannressurser, og vannets sentrale rolle i å sikre et bærekraftig samfunn. De tre temaene er:
  • Klimaeffekter fra fjell til fjord
  • Genetisk biodiversitet og økologi
  • Nye miljøgifter og nye problemstillinger
I 2013 starter vi opp en ny SIS med tema Marin forsuring og effekter på marine økosystemer.

Hensikten med denne dagen å informere både våre oppdragsgivere, kolleger og andre interesserte om framdrift, resultater og planer. Vi vil presentere noen smakebiter fra hver av SISene, SIS-leder vil si litt om veien videre, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.


Frist for påmelding er 07.12.2012.

Påmelding | Program
Sist oppdatert 17.09.2015