Forurenset sjøbunn i Grenlandsfjordene

Skyldes vesentlig utslipp av dioksiner/furaner og andre organiske miljøgifter fra den nedlagte magnesiumfabrikken til Norsk Hydro på Herøya. Sedimenter på sjøbunnen er i dag den viktigste kilden til miljøgiftforurensning i Grenlandsfjordene. Mattilsynet har innført kostholdsråd og omsetningsforbud med advarsler mot å spise fisk og skalldyr i området.

Tynntildekking i Grenlandsfjordene

Fire tynntildekkingsfelt på 30 meters dyp i Ormerfjorden - hver på rundt 10.000 kvadratmeter. På hvert felt ble det lagt ut 1-4 centimeter med tildekkingsmasser – enten knust kalk, leire eller leire tilsatt aktivt karbon. Ett felt på 40.0000 kvadratmeter med leire og aktivt karbon ble etablert på 90-95 meters dyp i Eidangerfjorden. Feltene er overvåket fram til i år.

 

Sist oppdatert 17.09.2015