Sjøørreten tilbake i Vikelva

Hundre år etter at forurensning gjorde Vikelva ulevelig, er sjøørreten tilbake. NIVA har fulgt utviklingen tett og gitt råd til kommunen om tiltakene som nå gjør at elva er på bedringens vei.

bergan_vikelva_faksimile-nrk.jpg
Faksimile fra NRK

I snart ti år har forsker Morten Andre Bergan ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) overvåket Vikelva, og vurdert helsetilstanden ved bruk av bunndyrsamfunn i den lille elva ved Ranheim.

– Da jeg først startet undersøkelsene var det ulevelig i Vikelva for alle dyr som lever i vann. Vanntemperaturen var nesten 40 grader, og elva både luktet og så forferdelig ut. I dag ser vi at elvas miljøtilstand er i bedring og at den er klar til å ta i mot stor sjøørret, sier Bergan.

Tungt forurenset
Ranheim papirfabrikk slapp lenge ut alt avfallet fra produksjonen i Vikelva, og dette har utsatt elva for kjemisk forurensning over lang tid. Elvas stein- og grusdominerte bunn har i generasjoner vært fullstendig dekt av papirmasse og slam fra de pågående utslippene. I tillegg førte utslippet til at elvevannet økte sterkt i temperatur.

I en NIVA-rapport fra 2010 ble miljøtilstanden nedstrøms papirfabrikken vurdert til å ha en «meget dårlig» helsetilstand.

Etter at det ble lagt ny utslippsledning, som leder forurensning vekk fra Vikelva, viste NIVA-rapportene fra 2011 og 2012 at bunndyrfaunaen var i ferd med å reetablere seg, og at miljøtilstanden hadde bedret seg sterkt.

Illeluktende og ingen fisk
Blant befolkningen i Ranheim har forurensningen fra papirfabrikken blitt lagt godt merke til.

- Avfall fra celluloseproduksjon gikk rett ut i elva og fjorden. Da var det skumtopper og brun farge på elva. Det luktet lite godt og det var ikke noe fisk å få her på den tiden, forteller lokalkjente Olav Paulsen til NRK.

Det bygges nå en helt ny bydel ved elveutløpet. Utslippene er stanset, vannkvaliteten er god og bunndyrfaunen, som også er fiskens næringsdyr, er reetablert. Med ny gytegrus ønskes fisken velkommen tilbake.

- Ørret har vært fraværende i denne elva i over 100 år, kanskje 130 år. Første gang vi fant ørret var i 2011, så nå er grunnlaget lagt for at sjøørreten kan komme tilbake, forteller Terje Nøst i miljøenheten i Trondheim kommune til NRK.

Det yngler igjen
Sjøørreten i Trondheim er fredet, og nå finner NIVA-forskerne ørretyngel i flere små vassdrag. Kommunen tar stadig nye grep for å hjelpe fisken oppover i landskapet igjen.

Trondheim kommune og NIVA har foreløpig ingen planer om å foreta fiskeutsettinger i Vikelva for å framskynde reetableringen av sjøørret i vassdraget.

- Vi vil nå vente og se om sjøørretbestanden øker uten at vi setter ut fisk, slik vi erfarte i den nylig restaurerte Ilabekken i Trondheim. Her skjedde reetableringen ganske fort og uten inngripen. Håpet er at dette skjer innen rimelig tid også i Vikelva, konkluderer NIVA-forsker Bergan.

Relaterte rapporter
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2010.

Bekker i Trondheim kommune. Bunndyrovervåkning 2009.

Sist oppdatert 17.09.2015