Slår hull på myten om kjønnsforvirret Nordsjø-fisk

Frykten for at alkylfenoler fra produsert vann fører til at fisken i Nordsjøen endrer kjønn viser seg å være grunnløs.

NIVA-forsker Jonny Beyer og medforfattere har publisert en artikkel i tidsskriftet Marine Environmental Research, der de beregnet sannsynligheten for at alkylfenoler fra utslipp av produsert vann i Nordsjøen kan forstyrre formering hos fisk.

Stor mediesak
På nittitallet ble det oppdaget at visse alkylfenoler kunne virke hormonforstyrrende og kjønnsforstyrrende på fisk i forurensede elver. I Norge førte oppdagelsen til en bekymring knyttet til utslipp av såkalt produsert vann fra oljeindustrien, ettersom det i slike utslipp fins relativt mye av alkylfenoler.

- En rekke populære nyhetsmedier fattet interesse for saken og snart kom det alarmerende meldinger som slo fast at "fisken i Nordsjøen endrer kjønn grunnet utslipp av produsert vann", noe som det ikke var grunnlag for å påstå, sier Jonny Beyer.
 

beyer_no.jpg
Figuren viser utslipp av produsert vann fra en oljeinstallasjon, og hvordan det produserte vannet sprer seg i havområdene hvor fisken lever i Nordsjøen. De røde feltene over fiskeartene indikerer tettest fiskepopulasjon. Illustrasjon: Jonny Beyer.


Samlet forskning
Oppmerksomheten om saken bidro til å øke forskningsmidlene som var tilgjengelig for å belyse problemet. Siden nittitallet er det utført mer enn 60 forskningsprosjekter i Norge for å se på effektene av regulære utslipp og uhellsutslipp fra petroleumsindustrien, der effekter av produsert vann har vært det mest sentrale temaet.

På oppdrag av Norges Forskningsråd har Torgeir Bakke (NIVA) med flere laget et evaluerende sammendrag av resultatene fra alle disse forskningsprosjektene.

- Et viktig utbytte fra forskningen er at vi nå har sikrere kunnskap om hvilke konsentrasjoner av alkylfenoler i sjøvann som må til for å forstyrre reproduksjonsutviklingen hos fisk, og hvor mye som skal til for å utløse forstyrrende effekter, sier Beyer.

Entydig konklusjon

Konklusjonen fra undersøkelsen er entydig. Fiskens eksponering for alkylfenoler fra produsert vann vil, selv under de verste, realistiske betingelser, være omtrent 100 ganger for lav til å utløse målbare reproduksjonsforstyrrende effekter.

- Dette er gode nyheter for alle parter, konkluderer Beyer.

Han understreker likevel at det fremdeles finnes miljøproblemstillinger knyttet til utslipp av produsert vann som bør undersøkes med fortsatt forskning.

Publikasjon
1. Beyer, J., Myhre, L.P., Sundt, R.C., Meier, S., Tollefsen, K.E., Vabø, R., Klungsøyr, J. and Sanni, S. (2012). Environmental risk assessment of alkylphenols from offshore produced water on fish reproduction. Marine Environmental Research, 75: 2-9.

Sist oppdatert 04.11.2012