Status for europeiske vannforekomster

140 000 vannforekomster fra 27 land i Europa er undersøkt. Over halvparten av disse trenger tiltak for å nå vanndirektivers mål om god tilstand. NIVA inviterer til åpent informasjonsmøte om funenne fra statusrapporten for europeiske vannforekomster.

Could not add field: The left value of the comparison is a date-like value where it's not known if it's a date (no time part), time, or date-time, and thus can't be used in a comparison. The blamed expression: ==> _startDate [in template "fields/show/activity.ftl" at line 26, column 22] ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #if _startDate == _endDate [in template "fields/show/activity.ftl" in macro "renderField" at line 26, column 17] - Reached through: @.vars["field_" + type].renderField f... [in template "local/widgets/content/show.ftl" in macro "field" at line 11, column 17] - Reached through: @field type="activity" field={"params... [in template "forms/show/Publication/article/activity.ftl" at line 1, column 1] - Reached through: #include data["pub.layout"] [in template "local/widgets/content/show.ftl" at line 4, column 9] - Reached through: #include config.location + "/" + conf... [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "chrome" at line 52, column 25] - Reached through: @chrome config=_config params=params [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "show" at line 12, column 9] - Reached through: @libwidget.show id=pos.id params=pos... [in template "catalog/widget/libraries/template.ftl" in macro "block" at line 8, column 17] - Reached through: @libtemplate.block position="content" [in template "theme/master.ftl" at line 178, column 49] (Hidden 4 "~" lines for terseness) ----

Etter to års hardt arbeid ble i høst statusrapporten for europeiske vannforekomster utgitt.

Rapporten, som er utarbeidet av EEAs Topic Centre for Inland, Coastal and Marine Waters (ETC-ICM) med NIVA (ved Anne Lyche Solheim og Kari Austnes) som hovedansvarlig, er basert på analyse av data om økologisk og kjemisk tilstand og belastninger for Europas elver, innsjøer, grunnvann og kystvann. Til bakgrunn for rapporten ligger data for ikke mindre enn 140 000 vannforekomster fra 27 land i Europa. Over halvparten av disse trenger tiltak for å nå vanndirektivers mål om god tilstand.

Rapporten er en stor del av grunnlaget for EU kommisjonens Blueprint to Safeguard European Waters, 140 000 vannforekomster fra 27 land i Europa er undersøkt. Over halvparten av disse trenger tiltak for å nå vanndirektivers mål om god tilstand. Kom og hør mer 12. desember kl 13.30-15.00. som ble lagt fram for EU-parlamentet den 14. november.

Kom for å høre mer om de spennende funnene fra rapporten og hvilken betydning dette kan få for Norge, norsk vannforvaltning og vannforskning.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Sist oppdatert 16.09.2015