Strandryddedagen 2014

Den marine søppeldyngen blir stadig større, og alle må bidra for å holde havet og kysten vår ren. Den nasjonale strandryddedagen gikk av stabelen 10. mai, og NIVA bidro i ryddingen.

Hvert år havner flere millioner tonn søppel i verdenshavene. Marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem også i norske hav og kystområder.

Rydd en strand!
Strandryddedagen er et internasjonalt miljøarrangement, i Norge i regi av Hold Norge rent. Målet er å rydde den norske kysten for søppel, skaffe en oversikt over hva det marine søppelet består i, og å bidra til økt dokumentasjon av marin forsøpling. Hold Norge rent engasjerer så mange som mulig i kampen mot marin forsøpling, samt opplyse folk og spre kunnskapen vi har om dette alvorlige miljøproblemet.

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) tyvstartet bidraget allerede 8. mai, da rundt 30 representanter fra Fagsenter for kyst-og havmiljø besøke Kjeholmen i Bærum for å rydde.

rydding1.jpg
NIVA i full sving med rydding på Kjeholmen. (Foto: Harald B. Borchgrevink)

Store mengder plast

Inger Lise Nerland, stipendiat ved NIVA med mikroplast som forskningsfelt, oppsummerte dagen slik:

- Selv om det er tydelig at det krever mer enn en dag å rydde opp alt søppelet på strendene våre, har vi i hvert fall hindret en del søppel fra å ødelegge for det marine økosystemet.

- Så å si alt vi fant var plast, og vi vet jo at mengdene plastavfall som haver i havet hvert år medfører store skader på sjøfugl og pattedyr. I tillegg er det all den nesten usynlige plastforurensningen strendene våre vitner om - som det er helt umulig å rydde opp i, men som man også vet entrer næringskjeden.

- Man sitter igjen med blandede følelser etter en slik ryddedag, konkluderer Nerland.

- Både en håpløshet over hvor mye søppel det er, men også en glede over engasjementet til folk. Vi håper dette kan bli en tradisjon for Fagsenter for kyst- og havmiljø!

Forskning på marint søppel

NIVA har flere forskere tilknyttet prosjekter om marin forsøpling. Eva Ramirez-Llodra har deltatt i et prosjekt med mye internasjonal oppmerksomhet. Studien er publisert i et internasjonalt tidsskrift og viser hvordan havbunnen forsøples. Fra Stillehavet til Atlanterhavet, 2000 km fra land, fant forskerne flasker, plastposer, fiskenett og andre typer søppel fra våre husholdninger. Studien har involvert 15 organisasjoner fra hele Europa, og har vært ledet av Universitetet på Azorene.

>> Les mer om denne studien her

Forskerne tok nesten 600 prøver i Atlanterhavet, Stillehavet og de Arktiske hav, på dybder fra 35 meter til 4,5 kilometer. Søppel ble funnet på samtlige undersøkelsessteder, med plast som den klare «vinneren»; 41 % av søppelet som ble funnet var plastikk. Forkastet fiskeutstyr fulgte på 2. plass med 34%.

Publikasjonen viser hvordan plast og annet søppel beveger seg fra land og kystsoner langs kontinentalsokler og ender opp på havets bunn.

soeppel.jpg
Ett av fem oppsamlingssteder for avfall NIVA fant langs strendene på Kjeholmen. (Foto: Harald B. Borchgrevink)

Sist oppdatert 17.09.2015