Systemutvikler innen LIMS og web

NIVA har behov for en medarbeider med erfaring innen utvikling og drift av LIMS til våre rutineanalyser i laboratoriet. Videre har vi behov for mer kapasitet innen webutvikling og databaser. Vi søker etter deg som er analytisk og innovativ, og har god evne til formidling og kommunikasjon mot medarbeidere og kollegaer, så vel som kunder og samarbeidspartnere.

NIVA forsker, utreder og finner løsninger på utfordringer knyttet til bruk og vern av vannressurser. Et viktig element i denne forskningen er gjennomføring av kjemiske analyser av ulike komponenter i et stort spekter av matrikser, slik som vann, sedimenter og biologisk materiale.  De akkrediterte delene av analyse virksomheten er organisert i Seksjon for akkrediterte analyser som leverer analytiske tjenester og ekspertise til forskere ved NIVAs øvrige forskningsseksjoner.

Hovedoppgaver

Som vår spesialist innen LIMS vil du ha hovedansvar for implementering, videreutvikling og drift av LIMS i tett samarbeid ledelse og kollegaer i laboratoriet. I tillegg har NIVA en gruppe utviklere som vedlikeholder og drifter databaseløsninger for instituttets miljødata som kommer inn fra laboratoriene, feltregistreringer og automatiske målestasjoner. Vår sentrale database er bygget på Oracle, men vi har også løsninger basert på MS Access. Instituttets miljødata skal være tilgjengelig for våre forskere, og vi distribuerer også data eksternt gjennom flere kanaler. Utvikling av applikasjoner er primært knyttet til brukernes tilgang til miljødata. I hovedsak utvikles applikasjoner utviklet i .NET rammeverket, og kartfunksjonalitet er en del av dette. VBA er også mye brukt.

Formelle kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som enten har relevant IT-faglig utdannelse på universitets- eller høyskolenivå, eller har en kjemifaglig grunnutdannelse med IT-faglig påbygging/spesialisering.

Erfaring

Vi søker etter en kompetent web-utvikler som har kompetanse innen integrasjons- og løsningsdesign og erfaring fra meldingsflyt og integrasjoner. Vi forutsetter også at du har god kjennskap til databaseutvikling (Oracle) eller systemutvikling i .NET rammeverket, samt erfaring innen test av programvare, som å sette opp testspesifikasjoner og testplaner.   Det er en fordel med noe erfaring innen LIMS eller innen kjemiske analyser.

Søknadsfrist: 07.10.2016

 

>> Les full utlysning og søk stillingen

Sist oppdatert 13.09.2016