Testing the waters

NIVA er medarrangør på det som blir den første internasjonale og flerfaglige konferansen om undersøkelse av illegale rusmidler i kloakk.

Sted: EMCDDA, Lisboa
Når: 06.05.2013 - 08.05.2013 ,13:00 - 13:00


European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) er hovedarrangør for konferansen. Fra konferansens nettsted:

The conference will review the ‘state of the art’ in this emerging discipline, providing an opportunity to present latest research findings, methodological developments and new applications. This multidisciplinary event will bring together for the first time international experts working in relevant fields which include: drug epidemiology, pharmacokinetics, statistics, forensic science, analytical chemistry and environmental engineering.

Frist for innmelding av plakater og foredrag er 15. mars, og påmeldingsfristen er 2. april.
Sist oppdatert 17.09.2015