Tiltak mot forurensing venstremeny

"Miljøvernmyndighetenes mål er at sedimenter (bunnmasser i vann) som er forurenset med helse- eller miljøfarlige kjemikalier, ikke skal medføre fare for alvorlige forurensningsproblemer"

- Miljødirektoratet

 

Kontakt NIVA:

Nikolai Friberg

 

Sist oppdatert 17.09.2015