Tor-Petter Johnsen ny viseadministrerende direktør i NIVA

Fra 1. januar 2013 styrkes ledelsen i NIVA med en viseadministrerende direktør, som får ansvaret for instituttets administrative stabsfunksjoner.

- NIVA har vokst over flere år, og vi ser at det er nødvendig å effektivisere og fornye administrative funksjoner og systemer slik at de er i godt inngrep med kjernevirksomhetens behov.  Til dette arbeidet trenger vi en dyktig inspirator og leder, og jeg ser frem til å få på plass Tor-Petter Johnsen som leder for den administrative staben fra nyttår, sier adm. Dir. Greta Bentzen.

Sett NIVA fra flere vinkler
Tor-Petter har vært styremedlem i NIVA siden 2006, og har også blitt kjent med NIVA gjennom sitt arbeid for Forskningsrådet.

tor-petter-johnsen_web.jpg
NIVAs nye Viseadministrerende Direktør, Tor-Petter Johnsen. Foto:Max Lotternes/NIVA

- Å sitte i NIVA-styret har gitt meg en oversikt og muligheten til å se hvordan NIVA har utviklet seg over tid. Samtidig har erfaringene mine fra Forskningsrådet gitt meg et godt innblikk i hva som forventes av NIVA. Dette tror jeg er nyttige erfaringer å ha med seg inn i jobben som viseadministrerende direktør, sier han.

- Du skal først og fremst ha ansvar for staben og administrative støttefunksjoner. Hva er stabens rolle, slik du ser det?
- For at NIVA skal nå sine strategiske mål må staben og forskerne ha et tett og effektivt samarbeid. Støtten staben bistår med skal gjøre at forskerne kan bruke mest mulig av sin energi til å produsere og formidle kunnskap. I kunnskapsfabrikken NIVA er staben oljen i maskinene.

Den første uka
Den nye viseadministrerende direktøren trekker fram NIVAs bredde som noe av det han synes er mest spennende.

- NIVA ligger i et grenseland mellom viktig grunnforskning og samfunnsnyttig konsulentvirksomhet. Dette spennet er veldig interessant, sier Tor-Petter.

- Hva står på programmet i den første arbeidsuka?
- Den første uka og tida i NIVA vil først og fremst handle om å bli godt kjent med staben og mine nærmeste medarbeidere. NIVA har nylig gjennomført en omfattende kartlegging av stabsfunksjonene, og det er et arbeid jeg er takknemlig for. Jeg vil selvsagt studere denne kartleggingen nøye.

Svært relevant faglig bakgrunn
Tor-Petter Johnsen er utdannet sivilingeniør innen telematikk ved NTNU, og har som videreutdanning blant annet en mastergrad i teknologiledelse (MTM) fra NTNU / NHH og MIT Sloan.

Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Aquateam AS, der han har vært ansatt siden 2011. Han har bred yrkeserfaring innen ulike områder.

  • 25 år som selvstendig konsulent, med basis i fagfeltene miljø og miljøteknologi, HMS, petroleum og IKT.
  • Omfattende og langsiktige oppdrag for Forskningsrådet knyttet til etablering, drift og analyser av FoU-programmer.
  • Prosjektledelse, evalueringer og strategiutvikling for norske og internasjonale oppdragsgivere som UD, MD, NHD, Klif, Nordic Innovation, NATO, UNEP og DARPA.
  • Arbeid knyttet til området vann og vannkvalitet, spesielt knyttet til overvåknings- og styringsteknologi.

- Tor-Petter har en erfaring og kompetanse som vil bidra til å styrke lederteamet i prosessen med å videreutvikle NIVA til å møte framtidens behov og krav. Jeg gleder meg til vi har ham på plass, sier Greta Bentzen.

 

 

Sist oppdatert 17.09.2015