Forskningsprosjektet TROPOS er et EU-prosjekt som skal designe såkalte modulbaserte flytende plattformer.

Blant målene er å finne den beste plasseringen for slike plattformer og utrede muligheter for integrasjon av flere sektorer, som maritim transport, energi, akvakultur og turisme.

Prosjektet har en varighet på tre år og et budsjett på seks millioner euro.

TROPOS er et prosjekt innen EUs 7. rammeprogram.

Kontakt:

Wenting Chen

Lars G. Golmen

Sist oppdatert 17.09.2015