Urbane (miljø)utfordringer

Plast i norsk torsk, miljøgifter i norske fjorder og forurensning i blågrønne biotoper. CIENS inviterer til frokostseminar med siste nytt fra forskningsfronten.

Sted: CIENS Toppsenter, Forskningsparken, Gaustadallèen 21, 0349 Oslo
Når: 28.09.2016 ,08:30 - 10:00

Rask byvekst gir følger for planter, dyr og mennesker. Vi ønsker velkommen til et høyst aktuelt frokostseminar med smakebiter fra ferske publikasjoner og rapporter om utfordringer i urbane strøk.

ciens.jpg

- Blågrønne løsninger - økologiske feller for vannlevende organismer? Av Sissel B. Ranneklev, NIVA.

Sedimenteringsbasseng er viktige blågrønne elementer i det urbane miljøet, men hvordan er forurensningssituasjonen i de blågrønne biotopene? Tilbyr de gode oppvekstmiljøer for vannlevende organismer?

- Hvordan påvirkes dyrelivet i og rundt Oslofjorden av våre urbane vaner? Av Anders Ruus, NIVA.

Osloborgere omgir seg med stadig flere stoffer som havner i fjorden, sammen med etterlatenskaper fra tider hvor miljøvern ikke sto like høyt på dagsordenen. Miljøovervåkningsprogrammer gir innsikt i om - og eventuelt hvordan - dyrelivet eksponeres og påvirkes.

>> Les mer om "Urban Fjord"-programmet

- Plast i torsken fra Bergen havn, med mer. Av David P. Eidsvoll, NIVA.

En ny studie dokumenterer at 27 % av torsken i Bergens havnebasseng har plast i magen. Nyheten fikk riksdekkende medieomtale i aviser, radio og tv. Eidsvoll går i dette seminaret både i dybden og litt rundt dette studiet.

>> Les mer om denne studien

Meld deg på via lenken i invitasjonen til venstre, eller ved å klikke her

plast_i_norsk_torsk.jpg urbane_problemer.jpg vanytt.jpg

(Foto, fra venstre: Faksimile vg.no, forskning.no og vanytt.no)

Sist oppdatert 28.09.2016