Ustabile økosystemer er mer sårbare for klimaendringer

Mange økosystemer og organismer er relativt robuste overfor endringer i miljøet og kan derfor også tåle noen klimaendringer uten at det behøver skje stor skade. Men ikke alltid. Sammenligning av klimaeksperimenter utført på seks europeiske steder viser at økosystemer er mer følsomme for klimaendringer om de i forveien er ustabile eller blitt forstyrret.

24. mars 2015 ble det publisert en ny artikkel kalt «Increased sensitivity to climate change in disturbed ecosystems» i tidsskriftet Nature Communications. Klimaeksperimentene som er sammenlignet i denne publikasjonen foregikk i landbaserte økosystemer der plantene hadde vært utsatt for insektangrep eller brann under eller før eksperimentet - og derfor var i en regenering- eller gjenoppbyggingsfase.

Klimaendringer i denne fasen, hvor plantene og økosystemet er mer følsomt, kan bidra til at økosystemer har vanskelig for å hente seg inn etter forstyrrelsen- selv om økosystemet vanligvis vurderes å være stabilt overfor det endrede klimaet.

Kort er ikke godt

Effekten klimaendringer har på økosystemer kan dermed i større grad avhenge av korte perioder der systemet er sårbart grunnet andre naturlige forstyrrelser, enn lengre perioder hvor systemet er robust.

Blant artikkelens konklusjoner er at flere samtidige forstyrrelser i økosystemer sannsynligvis vil øke naturens følsomhet overfor klimaendringer.

climate_change.jpg
Figur: Fra artikkelen.

Samspillseffekter

- Kunnskap og forutsigelser om økosystemers sårbarhet overfor klimaendringer som baseres på uforstyrrede økosystemer kan derfor gi et misvisende inntrykk av stabilitet og trygghet, sier Claus Beier, forskningsdirektør i NIVA og medforfatter av artikkelen.

- Fremtidige klimaeksperimenter i økosystemer må derfor inkludere perspektiver rundt andre forstyrrelser og samspillseffekter som kan bidra til at gjøre økosystemer mere sårbare.

>> Les hele den vitenskapelige publikasjonen her

Sist oppdatert 17.09.2015