Industrien og vanndirektivet – nye krav, nye muligheter

Innføring av vanndirektivet i Norge stiller nye krav til industrien. Blant annet må ny overvåking på plass, og utslipp og forholdene i resipienten må dokumenteres bedre. Samtidig som kravene til dokumentasjon blir større, øker mulighetene til å vise at miljøtiltak nytter, og at utslippene er under kontroll.

Sted: CIENS Forum, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo
Når: 12.02.2014 ,10:30 - 15:30


NIVA inviterer til temadag om Industrien og vanndirektivet
 

Tid:    12. februar kl. 10.30-15.30
Sted: CIENS Forum, Gaustadalléen 21, Oslo

> Elektronisk påmelding innen 4. februar

> Program i pdf-format

Vanndirektivet og industrien – nye krav, nye muligheter

Innføring av vanndirektivet i Norge stiller nye krav til industrien. Blant annet må ny overvåking på plass, og utslipp og forholdene i resipienten må dokumenteres bedre. Samtidig som kravene til dokumentasjon blir større, øker mulighetene til å vise at miljøtiltak nytter, og at utslippene er under kontroll.

Norge har internasjonale forpliktelser for å nå målene i vanndirektivet. Industrien er en viktig bidragsyter for å oppnå dette. Overvåking er nødvendig for å finne løsninger på dagens og morgendagens miljøutfordringer, og er det viktigste verktøyet vi har for å påvise endringer i naturen over tid. Lange dataserier gjør oss i stand til å skille naturlige endringer og normale variasjoner i naturen fra påvirkning som er skapt av mennesker.

Seminaret har tre hovedtemaer:

• Hvordan klassifiseres økologisk og kjemisk tilstand og hvilke utfordringer gir dette?

• Industriens utfordringer og myndighetenes pålegg

• Hvordan bør industrien designe sine overvåkingsprogrammer?

illustrasjonsbilde NIVA feltarbeid med Akershus festning i bakgrunnen.jpg
Foto: Harald Bonaventura Borchgrevink, NIVA

Program

Industrien og vanndirektivet

Ordstyrere for dagen er NIVAs forskningsdirektører Kristoffer Næs og Thorjørn Larssen.

10.00-10.30:       Registrering

10.30-10.40        Velkommen ved adm. dir. Greta Bentzen.

Hvordan klassifiseres økologisk og kjemisk tilstand og hvilke utfordringer gir dette?

10.40-10.55:       Hvordan går vi frem for å klassifisere tilstand?
                            Forsker Are Pedersen

10.55-11.10        Er det mismatch mellom økologisk og kjemisk klassifisering i industrifjordene?
                            Forsker Eivind Oug

11.10-11.25        Cocktaileffekten - hvordan håndtere blandinger av miljøgifter?
                            Forsker Karina Petersen

11.25-11.40        Spørsmål og kommentarer

11.40-12.30        Lunsj

Industriens utfordringer og myndighetens pålegg

12.30-12.55        Industrien og vanndirektivet.
                            Adm. dir Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

12.55-13.15        Myndighetspålagt overvåking og sammenheng med annen relevant overvåking.
                            Sjefingeniør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

13.15-13.35        Vanndirektivets utfordringer for næringslivet hos "söta bror".
                            Forskningsleder Sindre Langaas

13.35-13.50        Spørsmål og kommentarer

13.50-14.15        Pause

Hvordan bør industrien designe sine overvåkingsprogrammer?

14.15-14.30        Eksempler på overvåkingsprogram for tekstilindustrien og gjenvinningsbransjen.
                            Forsker Merete Grung

14.30-14.45        Hvordan fastsette innblandingssoner for industriutslipp?
                            Forsker Sissel Ranneklev

14.45-15.00        Kan vi forbedre grenseverdier for metaller om vi tar hensyn til vanntype?
                            Forsker Øyvind Garmo

15.00-15.30       Spørsmål og kommentarer

For spørsmål og mer informasjon, kontakt Siri Hetle Hasli.

Sist oppdatert 17.09.2015