Industrien og vanndirektivet – nye krav, nye muligheter

Innføring av vanndirektivet i Norge stiller nye krav til industrien. Blant annet må ny overvåking på plass, og utslipp og forholdene i resipienten må dokumenteres bedre. Samtidig som kravene til dokumentasjon blir større, øker mulighetene til å vise at miljøtiltak nytter, og at utslippene er under kontroll.

Could not add field: The left value of the comparison is a date-like value where it's not known if it's a date (no time part), time, or date-time, and thus can't be used in a comparison. The blamed expression: ==> _startDate [in template "fields/show/activity.ftl" at line 26, column 22] ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #if _startDate == _endDate [in template "fields/show/activity.ftl" in macro "renderField" at line 26, column 17] - Reached through: @.vars["field_" + type].renderField f... [in template "local/widgets/content/show.ftl" in macro "field" at line 11, column 17] - Reached through: @field type="activity" field={"params... [in template "forms/show/Publication/article/activity.ftl" at line 1, column 1] - Reached through: #include data["pub.layout"] [in template "local/widgets/content/show.ftl" at line 4, column 9] - Reached through: #include config.location + "/" + conf... [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "chrome" at line 52, column 25] - Reached through: @chrome config=_config params=params [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "show" at line 12, column 9] - Reached through: @libwidget.show id=pos.id params=pos... [in template "catalog/widget/libraries/template.ftl" in macro "block" at line 8, column 17] - Reached through: @libtemplate.block position="content" [in template "theme/master.ftl" at line 178, column 49] (Hidden 4 "~" lines for terseness) ----

NIVA inviterer til temadag om Industrien og vanndirektivet
 

Tid:    12. februar kl. 10.30-15.30
Sted: CIENS Forum, Gaustadalléen 21, Oslo

> Elektronisk påmelding innen 4. februar

> Program i pdf-format

Vanndirektivet og industrien – nye krav, nye muligheter

Innføring av vanndirektivet i Norge stiller nye krav til industrien. Blant annet må ny overvåking på plass, og utslipp og forholdene i resipienten må dokumenteres bedre. Samtidig som kravene til dokumentasjon blir større, øker mulighetene til å vise at miljøtiltak nytter, og at utslippene er under kontroll.

Norge har internasjonale forpliktelser for å nå målene i vanndirektivet. Industrien er en viktig bidragsyter for å oppnå dette. Overvåking er nødvendig for å finne løsninger på dagens og morgendagens miljøutfordringer, og er det viktigste verktøyet vi har for å påvise endringer i naturen over tid. Lange dataserier gjør oss i stand til å skille naturlige endringer og normale variasjoner i naturen fra påvirkning som er skapt av mennesker.

Seminaret har tre hovedtemaer:

• Hvordan klassifiseres økologisk og kjemisk tilstand og hvilke utfordringer gir dette?

• Industriens utfordringer og myndighetenes pålegg

• Hvordan bør industrien designe sine overvåkingsprogrammer?

illustrasjonsbilde NIVA feltarbeid med Akershus festning i bakgrunnen.jpg
Foto: Harald Bonaventura Borchgrevink, NIVA

Program

Industrien og vanndirektivet

Ordstyrere for dagen er NIVAs forskningsdirektører Kristoffer Næs og Thorjørn Larssen.

10.00-10.30:       Registrering

10.30-10.40        Velkommen ved adm. dir. Greta Bentzen.

Hvordan klassifiseres økologisk og kjemisk tilstand og hvilke utfordringer gir dette?

10.40-10.55:       Hvordan går vi frem for å klassifisere tilstand?
                            Forsker Are Pedersen

10.55-11.10        Er det mismatch mellom økologisk og kjemisk klassifisering i industrifjordene?
                            Forsker Eivind Oug

11.10-11.25        Cocktaileffekten - hvordan håndtere blandinger av miljøgifter?
                            Forsker Karina Petersen

11.25-11.40        Spørsmål og kommentarer

11.40-12.30        Lunsj

Industriens utfordringer og myndighetens pålegg

12.30-12.55        Industrien og vanndirektivet.
                            Adm. dir Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

12.55-13.15        Myndighetspålagt overvåking og sammenheng med annen relevant overvåking.
                            Sjefingeniør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

13.15-13.35        Vanndirektivets utfordringer for næringslivet hos "söta bror".
                            Forskningsleder Sindre Langaas

13.35-13.50        Spørsmål og kommentarer

13.50-14.15        Pause

Hvordan bør industrien designe sine overvåkingsprogrammer?

14.15-14.30        Eksempler på overvåkingsprogram for tekstilindustrien og gjenvinningsbransjen.
                            Forsker Merete Grung

14.30-14.45        Hvordan fastsette innblandingssoner for industriutslipp?
                            Forsker Sissel Ranneklev

14.45-15.00        Kan vi forbedre grenseverdier for metaller om vi tar hensyn til vanntype?
                            Forsker Øyvind Garmo

15.00-15.30       Spørsmål og kommentarer

For spørsmål og mer informasjon, kontakt Siri Hetle Hasli.

Sist oppdatert 16.09.2015