Vannforskning fra fjell til fjord - på sørlandet

NIVA Region Sør i Grimstad inviterer til seminar i forbindelse med forskningsdagene. Kan man få både mer laks og mer vannkraft? Hvordan endrer kystsonen på sørlandet seg? Og hva gjør ny E18 med Kaldvellfjorden? Alt dette og mer står på plakaten.

Could not add field: The left value of the comparison is a date-like value where it's not known if it's a date (no time part), time, or date-time, and thus can't be used in a comparison. The blamed expression: ==> _startDate [in template "fields/show/activity.ftl" at line 26, column 22] ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #if _startDate == _endDate [in template "fields/show/activity.ftl" in macro "renderField" at line 26, column 17] - Reached through: @.vars["field_" + type].renderField f... [in template "local/widgets/content/show.ftl" in macro "field" at line 11, column 17] - Reached through: @field type="activity" field={"params... [in template "forms/show/Publication/article/activity.ftl" at line 1, column 1] - Reached through: #include data["pub.layout"] [in template "local/widgets/content/show.ftl" at line 4, column 9] - Reached through: #include config.location + "/" + conf... [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "chrome" at line 52, column 25] - Reached through: @chrome config=_config params=params [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "show" at line 12, column 9] - Reached through: @libwidget.show id=pos.id params=pos... [in template "catalog/widget/libraries/template.ftl" in macro "block" at line 8, column 17] - Reached through: @libtemplate.block position="content" [in template "theme/master.ftl" at line 178, column 49] (Hidden 4 "~" lines for terseness) ----

forskningsdagene.jpg
Seminaret er gratis og åpent for alle. Presentasjonene er på 20 minutter hver, pluss spørsmålsrunde.

Program

Mer laks og mer vannkraft på Sørlandet; kan vi få både i pose og sekk?
- Det kalkes i vassdragene for mer laks, men mer utbygging av vannkraft truer - " kan situasjonen løses? 
Forskningsassistent Tormod Haraldstad

Ny E18 - "Gunstig for samfunnet, men hva med Kaldvellfjorden?
- Sur og metallholdig avrenning fra sulfidsteindeponier kan gi utfordringer i 500 år.
Regionleder Atle Hindar

Verdiskaping på Sørlandet - " kombiproduksjon av fisk og grønnsaker.
- Oppdrett i lukkede systemer på land gir nye markedsnisjer uten å skade vannmiljøet.
Forskningsleder Helge Liltved

>Lunsjpause

Miljøgifter i kyst og fjord - " fortidens og framtidens synder
- Hvor rent er det blitt etter år med krav om rensing og tiltak? Og hva med nye miljøgifter?
Forskningsdirektør Kristoffer Næs

En kystsone i endring : nye arter, fremmede arter og tilbakegang for ‘gamle’ arter
- Sukkertare og torsk går tilbake, japansk drivtang og stillehavsøsters kommer, og når kommer kongekrabben til Sørlandet?
Forsker Eivind Oug

Kyst og land, hand i hand
- Avrenning fra land påvirker kystsonen: hva vet vi, hva tror vi, og hva forsker vi på?
Forskningsleder Øyvind Kaste

Velkommen!
Sist oppdatert 16.09.2015