Vannprisen for 2013 tildelt

Toril Hofshagen er tildelt Vannprisen 2013, og NIVA gratulerer. Juryen vektla at Hofshagen er en meget engasjert, kunnskapsrik og dyktig fagperson, som er etablert som en markant skikkelse i norsk vann- og avløpssektor.

Videre sier juryen i sin begrunnelse at:

"Hun er genuint opptatt av vann- og avløpssektorens betydning i samfunnet, herunder viktigheten av trygt drikkevann og et rent vannmiljø(...)Toril Hofshagen har påtatt seg oppgaver for vannsektoren i Norge langt ut over det som ville vært normalt å forvente utfra hennes stilling, og har blant annet vært en meget dyktig og aktiv ambassadør overfor politikere, myndigheter, og overfor potensielle studenter for å styrke rekrutteringen."

Årets Vannpris marker et 25-års jubileum for prisen, og det er Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Norsk Vannforening som står bak. Prisen deles ut som anerkjennelse for spesiell innsats innenfor vannfaglige områder.

 

Sist oppdatert 17.09.2015