Overvåking i Vats

NIVA overvåker miljøet rundt AF Decom Offshores Miljøbase i Vats, hvor blant annet utrangerte oljeinstallasjoner resirkuleres.

astri_kvassnes_vats.jpg
NIVAs forsker Astri Kvassnes spar opp jordprøver nær en bekk rett utenfor AF Decom Offshores Miljøbase Vats.

AF Decom Offshore finansierer miljøovervåking, for å skaffe kunnskap om bedriftens miljøpåvirkning. I Vats har NIVA hatt dette oppdraget siden 2009.

NIVA er i dag ansvarlig for flere store nasjonale overvåkingsprogrammer og flere mindre lokale programmer, som programmet i Vats. Vi utvikler kontinuerlig overvåkingsmetodene som benyttes, og har ledende kunnskap om hvordan miljøgifter spres i vann, sedimenter og i næringskjedene ved endrede tilførsler, fysiske inngrep og klimaendringer. Vi har utført landsomfattende overvåking av vannmiljøet gjennom flere tiår, og har lange tidsserier med miljødata.

I Vats tar NIVA jevnlige prøver av vann, sjøbunn, jord, mose, fisk og skalldyr. Prøvene analyseres for organiske miljøgifter og tungmetaller, som kvikksølv. Resultatene fra analysene samles i  årlige rapporter. Ved å ta prøver over flere år kan vi se om AF Decoms anlegg har påvirkning på miljøet over tid.

NIVAs overvåkingsprosjekt i Vats fortsetter til og med 2014.

I denne filmen følger du forskere fra NIVA som samler prøver i Vatsfjorden, og på land rundt AF Decoms anlegg. Opptakene ble gjort i mai 2012, og filmen gir et innblikk i hvordan dette overvåkingsprosjektet utføres. Resultatene fra prøvene som ble tatt i filmen kan leses i rapporten for 2012.

Sist oppdatert 12.03.2013