Nisje innen økologi er et uttrykk for hvilken rolle en art spiller i et økosystem, det vil si hvordan den lever, hvilke krav den stiller til forholdene på levestedet, og hvilke ressurser den bruker. Begrepet har vært brukt både om en organismes levested og miljø, og da særlig om det sett av miljøfaktorer som er nødvendige og tilstrekkelige for at en art skal bestå i et økologisk system, og dessuten om den rolle eller funksjon en organisme har i naturen. Hvis to arter har samme nisje i et økosystem, vil det oppstå sterk konkurranse mellom dem. Konkurransen krever mye energi, og kan få ett av to utfall:
- En av artene vil konkurrere ut den andre
- Nisjene kan skille seg fra hverandre.
Hvis en art mister sin nisje og ikke greier å tilpasse seg en ny, vil arten dø ut.

(Kilde: Institutt for biovitenskap, UiO / Store Norske Leksikon)

Kontakt:

Kate Hawley

Sist oppdatert 01.06.2016