Polyklorerte dibenzodioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF) omtales som regel som dioksiner og furaner. Begge er organiske miljøgifter som inneholder klor.

Les mer hos miljøstatus.no

Kontakt

Marianne Olsen

Sist oppdatert 31.03.2016