Kontakt

Grunneierne i Glitra er informert i et eget brev. For mer informasjon, kontakt:

Anders Gjørwad Hagen
Forskningsleder
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Epost: anders.hagen@niva.no
Mob: 95928778

Fakta om G. salaris

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en liten (0,5 – 1 mm) organisme som tilhører den parasittiske dyregruppa monogene ikter (monogen betyr at de ikke trenger mer enn én vertsart for å fullføre livssyklusen sin). Den er en utvendig parasitt på laks som spiser av laksungenes hud. Laksestammene fra smittede vassdrag blir sterkt redusert bare 3 - 4 år etter smitte. Erfaringen fra de fleste norske infiserte vassdrag er at parasitten fører til bortimot total utryddelse av laksestammen. Ifølge Miljødirektoratet representerer G. salaris -infiserte vassdrag og ulovlig flytting av fisk i dag den største smitterisikoen for andre vassdrag. Dersom det ikke gjennomføres tiltak for å utrydde parasitten eller smittebegrensende tiltak, vil den spre seg til nye vassdrag og områder.

Sist oppdatert 19.09.2017