NIVA tilbyr foredrag / forelesning:

Miljøeffektene av oljesølet etter Deepwater Horizon ulykken i Mexicogolfen: en kunnskapsoversikt

NIVA tilbyr nå populærfaglig foredrag om DWH-forskningen til interesserte brukergrupper, både i Norge og internasjonalt. Foredraget ble nylig holdt for den norske nasjonale rådgivningsgruppa for oljesøl (mai/juni 2016). Det blir gitt som forelesning med lengde fra minimum 15 min til maksimum to timer og er egnet for et bredt spekter av publikum/brukergrupper; herunder miljøgrupper, studenter, industribedrifter, politiske institusjoner og ekspert-fora innenfor oljesølproblematikk.

Interesserte bes kontakte: Jonny Beyer, NIVA

Pris/honorar: etter avtale.

Sist oppdatert 22.06.2016