Om Miljøprøvebanken (MPB)

Miljøprøvebanken er et arkiv for miljøprøver fra norsk natur. Det er nå mulig å søke om uttak av prøver. Uttaket må være relevante for miljøvernforvaltningen, og prosjekter som kartlegger tidstrender og effekter av nye miljøgifter skal prioriteres. Både nasjonale og utenlandske forskningsmiljøer kan søke om uttak av prøver, men det er en forutsetning at prosjektene må ha en tilknytning til norske forvaltnings- eller forskningsinstitusjoner. Søknadene vurderes av en frittstående ekspertgruppe oppnevnt av Miljødirektoratet. Informasjon om prøvetyper og om søknadsprosessen finnes på bankens hjemmeside (www.miljoprovebanken.no).

Kontakt

Miljøprøvebanken nås på post@miljoprovebanken.no

Kontaktpersoner

Eirik Fjeld
Prosjektleder for Miljøprøvebanken, NIVA, CIENS
944 08 100 | eirik.fjeld@niva.no

Eivind Farmen
Sjefingeniør, Miljødirektoratet
932 02 246 | eivind.farmen@miljodir.no

Sist oppdatert 10.08.2017