Kontakt

Anders Ruus

Om programmet

"Miljøgifter i en Urban Fjord" ble startet opp i 2013. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for luftforskning (NILU), undersøker på vegne av Miljødirektoratet Indre Oslofjord for kilder til miljøgifter - og ser samtidig på hvordan miljøgifter oppfører seg i næringskjeden. Oslo brukes som modell for andre fjorder i Norge med lignende påvirkning.

Sist oppdatert 18.12.2015