Verdens vanndag

Verdens vanndag markeres hvert år 22. mars. I år faller den på en søndag, og det norske arrangementet går av stabelen tirsdag 24. mars i CIENS Forum, Forskningsparken.

Sted: CIENS Forum, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo.
Når: 24.03.2015 ,08:45 - 16:00

verdens_vanndag_2015.pdf

FN utpeker tema for Verdens Vanndag. I 2015 er temaet "Vann og bærekraftig utvikling", en oppsummering av de siste ti års vanndager.

>> Se programmet her

Programmet dekker både nasjonale og internasjonale perspektiver. Den nasjonale delen fokuserer på vann i byer og hvordan klimatilpasning er integrert i vanndirektivet. I den internasjonale delen fremheves vannrettet bistand og forvaltning. Kunnskap og utvikling er viktige fellesnevnere for de nasjonale og internasjonale utfordringene og binder sammen de to delene.

Vel møtt til markeringen av verdens vanndag 2015!

 

Sist oppdatert 17.09.2015