Verdenshavene blir surere, særlig sårbart i Arktis

Den blå planeten vil endre seg på grunn av havforsuring, som en konsekvens av økte CO2-utslipp fra oss mennesker. Forsuringen vil påvirke marine økosystemer verden over. I Arktis gjør det kalde vannet at forsuringen skjer ekstra raskt.

At CO2 gjør jorda varmere er velkjent. Mindre kjent er det at havet absorberer gassen, og at pH-nivået synker som en konsekvens – det er hele 30 prosent surere verdenshav nå enn det var før den industrielle revolusjonen.

I tre år har Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), en arbeidsgruppe forskere nedsatt av Arktisk Råd, samarbeidet om den første omfattende utredningen av havforsuring i Arktis. Resultatene er nå klare, og det er tydelig at man i havforsuring ser en ny miljøpåvirkende faktor i marine økosystemer.

Havet mett på CO2
Tradisjonelt har endringer i marine økosystemer skjedd på grunn av oppvarming, ferskere vann og endringer i næringstilførselen. NIVAs forsker Richard Bellerby har deltatt i AMAP, og kaller havforsuring en «new kid on the block» blant miljøpåvirkende faktorer.

Bellerby mener at forsuringen er et globalt problem, fordi havet er i ferd med å mettes av CO2.

– Havet har gjort klimaet en stor tjeneste de siste 200 årene fordi det har tatt opp nesten halvparten av all CO2 vi har sluppet ut. Nå har havet bare kapasitet til å ta opp om lag en fjerdedel, og når vi slipper ut mer CO2i årene som kommer vil havforsuring bli et globalt problem, sier han.

Særlig sårbart i Arktis
Kaldt vann absorberer CO2 raskere enn varmere vann. I et intervju med BBC i dag understreker Bellerby at situasjon er spesielt kritisk i Arktis, hvor vannet er kaldt og smelting av is eksponerer mer hav.

- Isen har vært et slags lokk for havet i Arktis. Når den nå smelter vil man få en form for lag av ferskvann på toppen av havet, og ferskvann svekker konsentrasjonen av ioner som ellers ville bremset pH-forandringen, sa han til BBC.

Kunnskapsbehov
Selv med full utslippsstans av CO2 vil effektene av havforsuring vare i tusener av år. Akkurat hva disse effektene vil være vet man lite om per i dag.

- Vi vet at havforsuringen vil ha konsekvenser for artene i verdenshavene. Akkurat hva som vil skje er det for tidlig å si noe om uten å forske videre, men vi vet at Arktis er ekstra sårbart. De marine næringskjedene er relativt enkle, og endringer i ytre faktorer vil kunne få konsekvenser for nøkkelarter i økosystemet, sier Bellerby.

richard-bellerby.jpg
Richard Bellerby presenterer på AMAP-konferansen i Bergen, 6. mai 2013.Se filmen AMAP har laget om havforsuring, med intervju av blant annet NIVA-forsker Richard Bellerby.

 

Sist oppdatert 17.09.2015