Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er et lite krepsdyr som lever som parasitt på laksefisk i saltvann. Diflubenzuron og teflubenzuron er legemidler godkjent av Statens legemiddelverk. Lakselusmidlene brukes for å hindre spredning av lakselus i oppdrettsanleggene og til villaksen. Stoffene tilsettes oppdrettslaksens fôr og tas opp i fiskens blod, som lakselusa får i seg. Når lakselusa eksponeres for kjemikaliene, hemmes skallveksten og lusa dør. Lusemidlene spres til vannet og sjøbunnen via avføring og rester av fôr. Krepsdyr vil da bli utsatt for de samme giftvirkningene som lakselusa.

Kontakt:

Ailbhe Macken

Sist oppdatert 17.09.2015