VM: Klimaendringer påvirker miljøgifter

Fakta
Prosjektet «Mechanisms of the air-surface exchange of organic pollutants and mercury in a Chinese subtropical forest (ExPoll)» koordineres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), og er i sitt tredje og avsluttende år.

I løpet av prosjektperioden har en gruppe norske og kinesiske forskere periodisk besøkt en subtropisk forskningslokalitet i biosfærereservatet Dinghushan i den sentrale delen av Guangdong-provinsen sør i Kina.

Målet har vært å måle effekten av endringer i klima og biogeokjemi på mobilisering og fluks av kvikksølv og organiske miljøgifter i overgangen skogbunn-luft.

Prosjektets deltagere
Norsk institutt for vannforskning (NIVA): Luca Nizzetto, Yan Lin, Thorjørn Larssen, Katrine Borgå

State Key Laboratory of Organic Geochemistry (SKLOG) – Chinese Academy of Science: Gan Zhang, Liu Xiang

State Key Laboratory of Environmental Geochemistry (SKLEG) – Chinese Academy of Science: XinBin Feng, Zhang Hui

Lancaster Environment Center (LEC): Kevin Jones

Sist oppdatert 17.09.2015