Amy Lorraine Lusher
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 930 59 798
Seksjon: Miljøgifter
Dr Lusher er en velrenommert forsker innen mikroplast og marin forurensing, og har vært en ledende forsker når det gjelder mikroplast i det marine miljø de siste 5 årene. Hun er hoved- eller medforfatter på 12 fagfelle-vurderte tidsskrifter, 1 bokkapittel og 6 publiserte innlegg fra konferanser og har bidratt på 3 tekniske rapporter. For tiden jobber hun med distribusjon, interaksjon og effekter av mikroplast i det marine miljø. Hun har deltatt i utviklingen av flere metoder for identifisering av mikroplast i ulike miljørelevante matriser, inkludert sediment, vann og biota. Hun har vært en nøkkelperson innen utvikling av flere metoder for prøvetakning av mikroplast i vann og biota, og hun har ledet metastudier om mikroplast i biota. Dr Lusher er en invitert deltager i “GESAMP (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) Group 40: Microplastics in the Marine Environment” hvor hun vurderer forekomst og økologiske konsekvenser av mikroplast i det marine miljø. Hun har også jobbet med forekomst av mikroplast i sedimenter på den Irske kontinentalsokkelen, og er meget erfaren med visuell og kjemisk identifisering av mikroplast. Dr Lusher har mange års erfaring med feltinnsamling av mikroplastprøver fra biota, sediment og vann, og har deltatt på flere større forskningstokt. Hun har også veiledet flere MSc-studenter og deltar aktivt for få studenter, myndigheter og journalister engasjert i marin forsøpling og for å formidle forsking på området.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Eriksen, Marcus; Lusher, Amy; Nixon, Mia; Wernery, Ulrich; (2021) The plight of camels eating plastic waste. Journal of Arid Environments ISSN 0140-1963. Vol 185 doi: 10.1016/j.jaridenv.2020.104374
 2. Yakushev, Evgeniy; Gebruk, Anna; Osadchiev, Alexander; Pakhomova, Svetlana; Lusher, Amy; Berezina, Anfisa; van Bavel, Bert; Vorozheikina, Elena; Chernykh, Denis; Kolbasova, Glafira; Razgon, Ilia; Semiletov, Igor; (2021) Microplastics distribution in the Eurasian Arctic is affected by Atlantic waters and Siberian rivers. Communications Earth & Environment ISSN 2662-4435. Vol 2 doi: 10.1038/s43247-021-00091-0
 3. Kallenbach, Emilie; Hurley, Rachel; Lusher, Amy; Friberg, Nikolai; (2021) Chitinase digestion for the analysis of microplastics in chitinaceous organisms using the terrestrial isopod Oniscus asellus L. as a model organism. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 786 doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147455
 4. Kallenbach, Emilie; Hurley, Rachel; Lusher, Amy; Friberg, Nikolai; (2021) Chitinase digestion for the analysis of microplastics in chitinaceous organisms using the terrestrial isopod Oniscus asellus L. as a model organism. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 786 doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147455
 5. Clayer, Francois; Jartun, Morten; Buenaventura, Nina T; Guerrero, Jose-Luis; Lusher, Amy; (2021) Bypass of Booming Inputs of Urban and Sludge-Derived Microplastics in a Large Nordic Lake. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 55 No12 s7949-7958 doi: 10.1021/acs.est.0c08443
 6. Clayer, Francois; Jartun, Morten; Buenaventura, Nina T; Guerrero, Jose-Luis; Lusher, Amy; (2021) Bypass of Booming Inputs of Urban and Sludge-Derived Microplastics in a Large Nordic Lake. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 55 No12 s7949-7958 doi: 10.1021/acs.est.0c08443
 7. Carlsson, Pernilla; Singdahl-Larsen, Cecilie; Lusher, Amy L.; (2021) Understanding the occurrence and fate of microplastics in coastal Arctic ecosystems: The case of surface waters, sediments and walrus (Odobenus rosmarus). Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 792 doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.148308
 8. Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Arp, Hans Peter H; Booth, Andy; Bråte, Inger Lise Nerland; Gabrielsen, Geir W.; Gomiero, Alessio; Gomes, Tania; Grøsvik, Bjørn Einar; Green, Norman; Haave, Marte; Hallanger, Ingeborg G.; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Joner, Erik J; Kögel, Tanja; Rakkestad, Kirsten; Ranneklev, Sissel B.; Wagner, Martin; Olsen, Marianne; (2021) Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective. Environment International ISSN 0160-4120. Vol 157 doi: 10.1016/j.envint.2021.106794
 9. Isobe, Atsuhiko; Azuma, Takafumi; Cordova, Muhammad Reza; Cózar, Andrés; Galgani, Francois; Hagita, Ryuichi; Kanhai, La Daana; Imai, Keiri; Iwasaki, Shinsuke; Kako, Shin’ichro; Kozlovskii, Nikolai; Lusher, Amy L; Mason, Sherri A; Michida, Yutaka; Mituhasi, Takahisa; Morii, Yasuhiro; Mukai, Tohru; Popova, Anna; Shimizu, Kenichi; Tokai, Tadashi; Uchida, Keiichi; Yagi, Mitsuharu; Zhang, Weiwei; (2021) A multilevel dataset of microplastic abundance in the world’s upper ocean and the Laurentian Great Lakes. Microplastics and Nanoplastics ISSN 2662-4966. Vol 1 doi: 10.1186/s43591-021-00013-z
 10. Bronzo, Laura; Lusher, Amy L.; Schøyen, Merete; Morigi, Caterina; (2021) Accumulation and distribution of microplastics in coastal sediments from the inner Oslofjord, Norway. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 173, Part B doi: 10.1016/j.marpolbul.2021.113076
 11. Martin, Jake; Lusher, Amy L.; Nixon, Francis Chantel; (2021) A review of the use of microplastics in reconstructing dated sedimentary archives. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 806, Part 4 doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.150818
 12. Gomes, Tania; Bour, Agathe; Coutris, Claire; Almeida, Ana Catarina; Bråte, Inger Lise Nerland; Wolf, Raoul; Bank, Michael S.; Lusher, Amy; (2021) Ecotoxicological Impacts of Micro- and Nanoplastics in Terrestrial and Aquatic Environments. Bank, Michael Springer Kapittel Chapter 7. ISBN 978-3-030-78627-4. s199-260
 13. Welden, Natalie A; Lusher, Amy; (2020) Microplastics: from origin to impacts. Letcher, Trevor M. Elsevier Kapittel Chapter 9. ISBN 978-0-12-817880-5. s223-249
 14. Hurley, Rachel; Horton, Alice; Lusher, Amy; Nizzetto, Luca; (2020) Plastic waste in the terrestrial environment. Letcher, Trevor M. Elsevier Kapittel Chapter 7. ISBN 978-0-12-817880-5. s163-193
 15. Lusher, Amy L; Bråte, Inger Lise N; Munno, Keenan; Hurley, Rachel R; Welden, Natalie A; (2020) Is It or Isn’t It: The Importance of Visual Classification in Microplastic Characterization. Applied Spectroscopy ISSN 0003-7028. Vol 74 No9 s1139-1153 doi: 10.1177/0003702820930733
 16. Nerheim, Magnus S; Lusher, Amy L; (2020) Investigating microsized anthropogenic particles in Norwegian fjords using opportunistic nondisruptive sampling. Anthropocene Coasts ISSN 2561-4150. Vol 3 No1 doi: 10.1139/anc-2020-0002
 17. Brander, Susanne M.; Renick, Violet C; Foley, Melissa M; Steele, Clare; Woo, Mary; Lusher, Amy; Carr, Steve; Helm, Paul; Box, Carolynn; Cherniak, Sam; Andrews, Robert C; Rochman, Chelsea M; (2020) Sampling and Quality Assurance and Quality Control: A Guide for Scientists Investigating the Occurrence of Microplastics Across Matrices. Applied Spectroscopy ISSN 0003-7028. Vol 74 No9 s1099-1125 doi: 10.1177/0003702820945713
 18. Lusher, Amy L; Munno, Keenan; Hermabessiere, Ludovic; Carr, Steve; (2020) Isolation and Extraction of Microplastics from Environmental Samples: An Evaluation of Practical Approaches and Recommendations for Further Harmonisation. Applied Spectroscopy ISSN 0003-7028. Vol 74 No9 s1049-1065 doi: 10.1177/0003702820938993
 19. Provencher, Jennifer F; Covernton, Garth A; Moore, Rhiannon C; Horn, Dorothy A; Conkle, Jeremy L; Lusher, Amy; (2020) Proceed with caution: The need to raise the publication bar for microplastics research. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 748 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141426
 20. Cowger, Win; Booth, Andy M; Hamilton, Bonnie M; Thaysen, Clara; Primpke, Sebastian; Munno, Keenan; Lusher, Amy L; Dehaut, Alexandre; Vaz, Vitor P; Liboiron, Max; Devriese, Lisa I; Hermabessiere, Ludovic; Rochman, Chelsea; Athey, Samantha N; Lynch, Jennifer M; De Frond, Hannah; Gray, Andrew; Jones, Oliver AH; Brander, Susanne; Steele, Clare; Moore, Shelly; Sanchez, Alterra; Nel, Holly; (2020) Reporting Guidelines to Increase the Reproducibility and Comparability of Research on Microplastics. Applied Spectroscopy ISSN 0003-7028. Vol 74 No9 s1066-1077 doi: 10.1177/0003702820930292
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre