Amy Lorraine Lusher
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 930 59 798
Seksjon: Miljøgifter
Dr Lusher er en velrenommert forsker innen mikroplast og marin forurensing, og har vært en ledende forsker når det gjelder mikroplast i det marine miljø de siste 5 årene. Hun er hoved- eller medforfatter på 12 fagfelle-vurderte tidsskrifter, 1 bokkapittel og 6 publiserte innlegg fra konferanser og har bidratt på 3 tekniske rapporter. For tiden jobber hun med distribusjon, interaksjon og effekter av mikroplast i det marine miljø. Hun har deltatt i utviklingen av flere metoder for identifisering av mikroplast i ulike miljørelevante matriser, inkludert sediment, vann og biota. Hun har vært en nøkkelperson innen utvikling av flere metoder for prøvetakning av mikroplast i vann og biota, og hun har ledet metastudier om mikroplast i biota. Dr Lusher er en invitert deltager i “GESAMP (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) Group 40: Microplastics in the Marine Environment” hvor hun vurderer forekomst og økologiske konsekvenser av mikroplast i det marine miljø. Hun har også jobbet med forekomst av mikroplast i sedimenter på den Irske kontinentalsokkelen, og er meget erfaren med visuell og kjemisk identifisering av mikroplast. Dr Lusher har mange års erfaring med feltinnsamling av mikroplastprøver fra biota, sediment og vann, og har deltatt på flere større forskningstokt. Hun har også veiledet flere MSc-studenter og deltar aktivt for få studenter, myndigheter og journalister engasjert i marin forsøpling og for å formidle forsking på området.