Ansatt bilde
Anders Stokvold
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 472 32 392
Seksjon: Akkrediterte analysetjenester
Anders Stokvold har jobbet i GE/Amersham/Nycomed fra 1998 til 2012 ved avdeling for Analytisk Teknologiutvikling, ved GE/PET-senteret fra 2012 til 2014 og ved Folkehelseinstituttet fra 2015 til 2017, avdeling for Biofarmasøytisk produksjon. Erfaring med GMP, techtransfer, metodeutvikling, instrumentkvalifisering og validering. Anders Stokvold har vært ansatt i NIVA ved seksjon for Akkrediterte Analysetjenester fra 1. juli 2017.