Ansatt bilde
Anna Birgitta Ledang
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: +47 480 88 348
Anna Birgitta Ledang har gjennom sitt arbeid i NIVA erfaring både som prosjektleder og fagansvarlig i store, komplekse prosjekter. I tillegg til dette har hun vært ansvarlig for planlegging og koordinering av feltarbeid. Hun har også erfaring som toktleder i felt. Hun har bidratt i rapporter, publikasjoner og annen formidling, både som hovedforfatter og som medforfatter. Anna Birgitta Ledang jobber på seksjonen Marin biogeokjemi og oseanografi og har vært i NIVA siden 2009. Fagfeltet hennes omfatter oseanografi og hydrografi spesielt relatert til vannkvalitet og Vanndirektivet som inkluderer næringssalter og oksygen samt overvåking av sjøresipienten relatert til utslipp fra industri. Hun har vært og er involvert i flere miljøovervåkningsprosjekter. I tillegg til hydrografi og vannkvalitet jobber hun med satellittdatabehandling og prosessering av optiske satellittdata for norske kystområder.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Ruddick, Kevin; Brockmann, Carsten; Créach, Véronique; De Keukelaere, Liesbeth; Doxaran, David; Forster, Rodney; Jaccard, Pierre; Knaeps, Els; Lebreton, Carole; Ledang, Anna Birgitta; Nechad, Bouchra; Norli, Marit; Novoa, Stéfani; Ody, Anouck; Pringle, Nicholas; Sørensen, Kai; Stelzer, Kerstin; Van Der Zande, Dimitry; Vanhellemont, Quinten; (2016) Processing and exploitation of multisensor optical data for coastal water applications - The HIGHROC project. ESA SP ISSN 0379-6566. Vol SP-740
  2. Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie; (2015) Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 530 s29-46 doi: 10.3354/meps11306
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre