Atle Hindar
dr.philos. (PhD)
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 905 16 045
Seksjon: Nedbørfeltprosesser
Hindar har bred erfaring med vannforvaltning, spesielt på området klassifisering og vurdering av økologisk og kjemisk tilstand etter vannforskriften. Han har utarbeidet planer for og gjennomført tiltaksrettet overvåking og 3.partsevaluering av måleprogram for industribedrifter. Hindar har gjennom doktorgradsarbeidet og mange års forskning spesialkvalifikasjoner innen forsuring og vassdragskalking. Han er ekspert på tålegrenser for forsuring og kalkingsstrategier i forsurede innsjøer, elver og nedbørfelt. Han har også arbeidet med interaksjoner mellom forsuring og klimavariasjon. Hindar har utredet og målt de geokjemiske og miljømessige effektene av å sprenge ut sulfidholdig fjell (E18 Grimstad-Kristiansand). Han har ledet NIVAs arbeid med kjemiske tiltak (AlS) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, både metodeutvikling og utryddelsestiltakene i Lærdalselva.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Couture, Raoul-Marie; Hindar, Atle; Rognerud, Sigurd; (2018) Emerging investigator series: geochemistry of trace elements associated with Fe and Mn nodules in the sediment of limed boreal lakes. Environmental Science: Processes & Impacts ISSN 2050-7887. Vol 20 No2 s406-414 doi: 10.1039/c7em00477j
 2. Forseth, Torbjørn; Barlaup, Bjørn Torgeir; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Gjøsæter, Harald; Falkegård, Morten; Hindar, Atle; Mo, Tor Atle; Rikardsen, Audun H.; Thorstad, Eva Bonsak; Vøllestad, Leif Asbjørn; Wennevik, Vidar; (2017) The major threats to Atlantic salmon in Norway. ICES Journal of Marine Science ISSN 1054-3139. Vol 74 No6 s1495-1513 doi: 10.1093/icesjms/fsx020
 3. Hindar, Atle; Nordstrom, D Kirk.; (2015) Effects and quantification of acid runoff from sulfide-bearing rock deposited during construction of Highway E18, Norway. Applied Geochemistry ISSN 0883-2927. Vol 62 s150-163 doi: 10.1016/j.apgeochem.2014.06.016
 4. Liltved, Helge; Vogelsang, Christian; Hindar, Atle; (2014) Rensing av partikkelholdig tunnelvann med kitosan. Vann ISSN 0042-2592. Vol 49 No3 s327-334
 5. Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne; Schneider, Susanne Claudia; (2013) Bjerkreimsvassdraget. Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A.; null Kapittel Kapittel. s152-183
 6. Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne; (2013) Vikedalsvassdraget. Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A.; null Kapittel Kapittel. s298-317
 7. Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne; (2013) Jørpelandsvassdraget. Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A.; null Kapittel Kapittel. s257-271
 8. Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Fjellheim, Arne; Saksgård, Randi J.; (2013) Lysevassdraget. Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A.; null Kapittel Kapittel. s235-257
 9. Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Fjellheim, Arne; Saksgård, Randi J.; (2012) Ogna. Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hindar, Atle; Gabrielsen, Sven Erik; null Kapittel Kapittel. s183-205
 10. Berge, Dag; Fjeld, Eirik; Hindar, Atle; Kaste, Øyvind; (1997) Nitrogen retention in two Norwegian Watercourses of different trophic status. Ambio ISSN 0044-7447. Vol 26 s282-288
 11. Kaste, Øyvind; Henriksen, Arne; Hindar, Atle; (1997) Retention of atmospherically-derived nitrogen in subcatchments of the Bjerkreim River in Southwestern Norway. Ambio ISSN 0044-7447. Vol 26 s296-303
 12. Henriksen, Arne; Hindar, Atle; Hessen, Dag Olav; Kaste, Øyvind; (1997) Contribution of Nitrogen to acidity in the Bjerkreim River in Southwestern Norway. Ambio ISSN 0044-7447. Vol 26 s304-311
 13. Hindar, Atle; Henriksen, Arne; Kaste, Øyvind; Tørseth, Kjetil; (1995) Extreme acidification in small catchments in Southwestern Norway assiciated with a sea salt episode. Water, Air and Soil Pollution ISSN 0049-6979. Vol 85 s547-552
 14. Rosseland, Bjørn Olav; Hindar, Atle; (1991) Mixing Zone - a fishery management problem?. Olem, Harvey; Schreiber, R. Kent; Brocksen, Robert W.; Porcella, Donald B.; null Kapittel Chapter. ISBN 1-880686-00-7. s161-172
 15. Hindar, Atle; Rosseland, Bjørn Olav; (1991) Liming strategies for Norwegian lakes. Olem, Harvey; Schreiber, R. Kent; Brocksen, Robert W.; Porcella, Donald B.; null Kapittel Chapter. ISBN 1-880686-00-7. s173-192
 16. Hindar, Atle; Rosseland, Bjørn Olav; (1988) Liming acidic waters in Norway: National policy and research and development. Water, Air and Soil Pollution ISSN 0049-6979. Vol 41 s17-24 doi: 10.1007/BF00160341
 17. Rosseland, Bjørn Olav; Hindar, Atle; (1988) Liming of lakes, rivers and catchments in Norway. Water, Air and Soil Pollution ISSN 0049-6979. Vol 41 s165-188 doi: 10.1007/BF00160350
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre