David Pettersen Eidsvoll
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 466 60 014
David Pettersen Eidsvolls forskning inkluderer alle størrelser av plast, men fokuset har vært på mikroplast. Han har studert forekomsten av plast og mikroplast i sedimenter, vann og biota fra både ferskvanns- og havmiljø. Siden 2015 har han vært en nøkkelperson i å utvikle metoder for prøvetaking av mikroplast i vann og biota på NIVA og er medforfatter på flere publikasjoner om plast i det nordiske havmiljøet. Dette inkluderte undersøkelsen av plastinntak hos norsk torsk, som bidro til økt offentlig bevissthet rundt temaet, og fremmet mikroplast som et forskningsområde i Norge. Han var prosjektleder for prosjektet microTyre (2017-2018) som hadde som mål å etablere analytiske metoder for å identifisere bidrag av mikroplast fra veistøv (bildekk, asfalt og veimaling) til miljøet. Han deltar i det JPI-Oceans-finansierte prosjektet BASEMAN, der han fokuserer spesielt på standardisering av analysemetoder for mikroplast. Han arbeider også med utvikling av droneteknologi til bruk i plastovervåkningen. I tillegg jobber David med relasjonsbygging mellom politikere, plastprodusenter og forbrukere og har gode bånd til organisasjoner som Hold Norge Rent, WWF og Passion4ocean m.fl..

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Bråte, Inger Lise N.; Eidsvoll, David P.; Steindal, Calin Constantin; Thomas, Kevin V; (2016) Plastic ingestion by Atlantic cod (Gadus morhua) from the Norwegian coast. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 112 No1-2 s105-110 doi: 10.1016/j.marpolbul.2016.08.034
  2. Holth, Tor Fredrik; Eidsvoll, David; Farmen, Eivind; Sanders, M.B.; Martinez-Gomez, Concepcion; Budzinski, H.; Burgeot, Thierry; Guilhermino, Lucia; Hylland, Ketil; (2014) Effects of water accommodated fractions of crude oils and diesel on a suite of biomarkers in Atlantic cod (Gadus morhua). Aquatic Toxicology ISSN 0166-445X. Vol 154 s240-252 doi: 10.1016/j.aquatox.2014.05.013
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre