Edna Mendivelso
MSc
Stilling: Gruppeleder, Adminsitrativ support
Telefon: +47 412 88 349
Seksjon: Administrativ support
Edna Mendivelso er ansatt som kontor og innkjøpsmedarbeider ved servicetorget. Hun har en bachelorgrad i rettsvitenskap med fokus på offentlig rett og forvaltning. Hun har jobbet tidligere som jurist innen forsvar sektor i Colombia. Der utførte hun både juridiske og administrative oppgaver i henhold til nasjonale forskrifter og regelverk. Edna har Lang erfaring med dokument undersøkelse og etterforskning i administrative saker, samt har hun vært involvert i ISO- Sertifisering. Edna Mendivelso har også kompetanse innen daglige rutine og drifts oppgaver.