Ansatt bilde
Eirin Årstein-Eriksen
MSc
Stilling: Tilbudsansvarlig
Telefon: +47 982 94 096
Seksjon: Prosjektstøtte
Eirin Pettersen (M. Sc. i miljøkjemi) jobber i seksjon for Prosjektstøtte med overordnet ansvar for instituttets tilbudsarbeid. Hun er instituttets superbruker innenfor lovverket om offentlige anskaffelser og følger opp instituttets tilbudsarbeid gjennom veiledning og anbudsfaglig støtte. Sentrale oppgaver er videreutvikling og implementering av effektive og formålstjenlige system for tilbudsprosesser. I tillegg jobber hun med forbedring av instituttets interne rutiner og arbeidsprosesser for god og effektiv gjennomføring av oppdragsprosjekter i NIVA, og bistår prosjektledere med spørsmål i forbindelse med prosjektgjennomføring. Hun er kursholder på en rekke av instituttets interne opplæringsprogrammer så som introduksjonskurs for nyansatte, prosjektlederkurs mm. Hun har tidligere vært prosjektleder og kundeveileder på seksjon for kjemisk analyse, og har vært involvert i en rekke resipientundersøkelser med tilstandsvurdering i henhold til vannforskriften. Hun var NIVAs hovedkoordinator i forbindelse med den tiltaksrettede overvåkingen for industrien 2014-2016 med ansvar for utarbeidelse av interne arbeidsrutiner og verktøy, samt opplæring og kvalitetssikring i henhold til vannforskriften.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin; (2016) Fixed dose aluminum sulfate treatment to eradicate the salmon parasite Gyrodactylus salaris: effects on benthic macroinvertebrates. Journal of freshwater ecology ISSN 0270-5060. Vol 31 No3 s315-326 doi: 10.1080/02705060.2015.1136849
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre