Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Eriksen, Tor Erik; Friberg, Nikolai; Brittain, John Edward; Søli, Geir Einar Ellefsen; Ballot, Andreas; Årstein-Eriksen, Eirin; Blakseth, Tomas Adler; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; (2021) Ecological condition, biodiversity and major environmental challenges in a tropical river network in the Bago District in South-central Myanmar: first insights to the unknown.. Limnologica ISSN 0075-9511. Vol 86 doi: https://doi.org/10.1016/j.limno.2020.125835
  2. Eriksen, Tor Erik; Friberg, Nikolai; Brittain, John E; Søli, Geir; Ballot, Andreas; Årstein-Eriksen, Eirin; Blakseth, Tomas Adler; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; (2021) Ecological condition, biodiversity and major environmental challenges in a tropical river network in the Bago District in South-central Myanmar: First insights to the unknown. Limnologica ISSN 0075-9511. Vol 86 doi: 10.1016/j.limno.2020.125835
  3. Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin; (2016) Fixed dose aluminum sulfate treatment to eradicate the salmon parasite Gyrodactylus salaris: effects on benthic macroinvertebrates. Journal of freshwater ecology ISSN 0270-5060. Vol 31 No3 s315-326 doi: 10.1080/02705060.2015.1136849
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre