Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Rødland, Elisabeth Strandbråten; Okoffo, Elvis D.; Rauert, Cassandra; Heier, Lene Sørlie; Lind, Ole Christian; Reid, Malcolm James; Thomas, Kevin V; Meland, Sondre; (2020) Road de-icing salt: Assessment of a potential new source and pathway of microplastics particles from roads. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 738 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139352
  2. Rødland, Elisabeth (2019) Ecotoxic potential of road-associated microplastic particles (RAMP). Vann ISSN 0042-2592. Vol 54 No3 s166-183
  3. Meland, Sondre; Rødland, Elisabeth Strandbråten; (2018) Forurensning i tunnelvaskevann – en studie av 34 veitunneler i Norge. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No1 s54-65
  4. Rødland, Elisabeth Strandbråten; Helgadottir, Dröfn; (2018) Prioriteringsverktøy for vurdering av forurensingsbelastning fra urenset tunnelvaskevann. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No4 s367-376
  5. Rødland, Elisabeth; Bjørge, Arne Jostein; (2015) Residency and abundance of sperm whales (Physeter macrocephalus) in the Bleik Canyon, Norway. Marine Biology Research ISSN 1745-1000. Vol 11 No9 s974-982 doi: 10.1080/17451000.2015.1031800
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre