Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Lodberg-Holm, Hanna Kavli; Garvik, Elise Solheim; Fountain, Marte Stensby; Reinhardt, Stefanie; Rosell, Frank Narve; (2022) Crop circles revealed spatio-temporal patterns of beaver foraging on cereal fields. Agriculture, Ecosystems & Environment ISSN 0167-8809. Vol 337 doi: 10.1016/j.agee.2022.108066
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre